Τα τελευταία χρόνια, το τοπίο ανάπτυξης εφαρμογών έχει γίνει μάρτυρας ενός σημαντικού μετασχηματισμού και μετάλλαξης λόγω της εμφάνισης των πλατφορμών Low Code. Αυτά τα καινοτόμα εργαλεία έχουν φέρει επανάσταση στην παραδοσιακή διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού, δίνοντας τη δυνατότητα στους οργανισμούς να δημιουργούν εφαρμογές γρήγορα και αποτελεσματικά χωρίς να απαιτούν το σύνολο των resources που παραδοσιακά θα ήθελαν και σίγουρα σε πολύ μικρότερα χρονικά διαστήματα.

Με το άρθρο αυτό θα διερευνήσουμε την έννοια των πλατφορμών Low Code, και θα εμβαθύνουμε τόσο στα πλεονεκτήματα όσο και στους περιορισμούς τους, ενώ θα εξετάσουμε και το πώς οι πλατφόρμες αυτές, είναι έτοιμες να επαναπροσδιορίσουν το μέλλον της ανάπτυξης εφαρμογών.

Με την αυξανόμενη ζήτηση για λύσεις που βασίζονται σε λογισμικό, οι οργανισμοί αναζητούν συνεχώς τρόπους για να επιταχύνουν τα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης εφαρμογών χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα αλλά ούτε και στην πολυπλοκότητα. Σε αυτήν την αναζήτηση ευελιξίας, οι πλατφόρμες χαμηλού κώδικα έχουν αναδειχθεί ως σημεία αλλαγής του παιχνιδιού (game changers). Αυτές οι πλατφόρμες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να δημιουργούν εφαρμογές χρησιμοποιώντας drag and drop τεχνικές, απεικόνιση και διασύνδεση διαδικασιών με διασυνδεδεμένα στοιχεία καθώς και προκατασκευασμένα στοιχεία, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για εκτενή τεχνογνωσία ανάπτυξης κώδικα και προγραμματισμού. Το μόνο που ζητούν είναι η αντίληψη του τι θέλεις να είναι το τελικό αποτέλεσμα, την ροή των ενεργειών και την σωστή αποτύπωση των διαδικασιών.

Συνεπώς λοιπόν, τι είναι οι πλατφόρμες χαμηλού κώδικα; Οι πλατφόρμες χαμηλού κώδικα είναι εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού που παρέχουν την χρήση πολλών visual interfaces, και έτοιμων components για την κατασκευή εφαρμογών. Αφαιρούν πολύπλοκες διαδικασίες κωδικοποίησης και εξορθολογίζουν τον κύκλο ζωής της ανάπτυξης εφαρμογών, δίνοντας τη δυνατότητα τόσο στους προγραμματιστές όσο και στους μη τεχνικούς επαγγελματίες να δημιουργούν εφαρμογές γρήγορα, με In Code security, εξαίρετο documentation και εκπληκτικά γρήγορο deployment. Σημαντικό είναι δε να τονίσουμε ότι καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό συνδεσιμότητας με βάσεις δεδομένων, ελέγχουν σε εξαιρετικό βαθμό το who sees what, και ακολουθούν iso standards ανάπτυξης που θέλουν οι σύγχρονες πρακτικές. Οι πλατφόρμες χαμηλού κώδικα, τελικά μειώνουν τον χρόνο και την προσπάθεια που παραδοσιακά συνδέονται με τις εφαρμογές manual ανάπτυξης και παραδοσιακού κώδικα.

Πολλαπλά πλεονεκτήματα
Τα πλεονεκτήματα των πλατφορμών χαμηλού κώδικα είναι αρκετά και σημαντικά.

Αυξημένη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα: Οι πλατφόρμες χαμηλού κώδικα επιταχύνουν σημαντικά τη διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών. Με πολύ απλοποιημένα interfaces και προ-προγραμματισμένα components, οι προγραμματιστές μπορούν να δημιουργήσουν εφαρμογές με σαφέστατα μικρότερη προσπάθεια κωδικοποίησης και τελικά να επιτυγχάνουν ταχύτερους χρόνους παράδοσης. Επιπλέον, επειδή οι πλατφόρμες αυτές βασίζονται σημαντικά στις οπτικές απεικονίσεις, επιτρέπουν και δίνουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα στη συνεργασία μεταξύ προγραμματιστών και business users, εξαλείφοντας τα κλασσικά κενά επικοινωνίας και κατανόησης τεχνολογικών και business εννοιών, που συχνά δημιουργούν σημαντικά προβλήματα και λανθασμένες μεταφράσεις με τις μεθόδους της κλασσικής ανάπτυξης.

Βελτιωμένη παραγωγικότητα και ευελιξία: Καταργώντας την ανάγκη για εκτενή κωδικοποίηση, οι πλατφόρμες χαμηλού κώδικα δίνουν τη δυνατότητα στους οργανισμούς να αξιοποιήσουν το υπάρχον εργατικό δυναμικό τους πιο αποτελεσματικά. Οι προγραμματιστές μπορούν να επικεντρωθούν σε εργασίες υψηλότερου επιπέδου, όπως η προσαρμογή και η ενσωμάτωση, ενώ ειδικοί τομέα και προγραμματιστές πολίτες συμβάλλουν στη διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών. Αυτός ο νεοτερισμός της ανάπτυξης οδηγεί σε αυξημένη παραγωγικότητα και ευελιξία εντός των ομάδων.

Χαμηλότερο κόστος και βελτιστοποίηση πόρων: Οι πλατφόρμες χαμηλού κώδικα μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να βελτιστοποιήσουν τους πόρους τους και να μειώσουν το κόστος ανάπτυξης. Οι δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης εφαρμογών που προσφέρονται από αυτές τις πλατφόρμες μεταφράζονται σε χαμηλότερο κόστος εργασίας, λιγότερα σφάλματα κωδικοποίησης και βελτιωμένη συντήρηση. Επιπλέον, η επαναχρησιμοποίηση των προκατασκευασμένων εξαρτημάτων έχει ως αποτέλεσμα βελτιωμένη απόδοση και σημαντική εξοικονόμηση κόστους με την πάροδο του χρόνου.

Ευελιξία και επεκτασιμότητα: Οι πλατφόρμες χαμηλού κώδικα παρέχουν ευελιξία και επεκτασιμότητα, επιτρέποντας στις εφαρμογές να τροποποιούνται εύκολα και να προσαρμόζονται καθώς εξελίσσονται οι επιχειρηματικές ανάγκες. Αυτές οι πλατφόρμες υποστηρίζουν συχνά την ενοποίηση με διάφορα συστήματα, επιτρέποντας την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα στο οικοσύστημα ενός οργανισμού και σε διαφορετικές οικογένειες συστημάτων που μπορεί ένας οργανισμός να έχει. Ως αποτέλεσμα, οι οργανισμοί μπορούν να ανταποκριθούν γρήγορα στις αλλαγές που επιβάλει η αγορά και να αυξομειώσουν αποτελεσματικά τις εφαρμογές τους για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις, αλλάζοντας εύκολα και προδιαγραφές και λειτουργικότητα

Bridging the gap μεταξύ επιχειρηματικών στελεχών (business users) και των στελεχών της πληροφορικής: Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των πλατφορμών χαμηλού κώδικα είναι η ικανότητά τους να γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ του Business Thinking και των ομάδων πληροφορικής. Επειδή τα πάντα είναι ανεπτυγμένα πάνω σε «οπτικά μοντέλα» και ο χρήστης μπορεί να έχει μια διαφορετική και καλύτερη αντίληψη τόσο της ροής όσο και των εξαρτήσεων και του αποτελέσματος, αυτό επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα στελέχη της επιχείρησης να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών και να συνεργάζονται με τις ομάδες πληροφορικής σαφέστατα ποιο γρήγορα και ποιο αποτελεσματικά. Αυτή η συνεργασία όχι μόνο προωθεί την καλύτερη ευθυγράμμιση μεταξύ των επιχειρηματικών απαιτήσεων και της τεχνικής υλοποίησης, αλλά επιτρέπει επίσης έναν σημείο καλύτερου feedback, που οδηγεί σε καλύτερα και ποιοτικότερα αποτελέσματα.

Περιορισμοί και μειονεκτήματα
Σίγουρα στις πλατφόρμες Low Code, δεν πρέπει να δούμε μόνο τα θετικά τους χαρακτηριστικά, αλλά και τους σημαντικούς περιορισμούς που έχουν και ενώ οι πλατφόρμες χαμηλού κώδικα προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τους περιορισμούς τους πριν τους υιοθετήσετε πλήρως:

Πολυπλοκότητα προσαρμογής: Ενώ οι πλατφόρμες χαμηλού κώδικα παρέχουν έτοιμα προκατασκευασμένα στοιχεία, εργαλεία οπτικού σχεδιασμού και λειτουργικότητα μεταφοράς και απόθεσης / αποθήκευσης, είναι πολύ πιθανόν να έχουν περιορισμούς όσον αφορά την προηγμένη προσαρμογή και τις σύνθετες λειτουργίες για να αποτυπώσουν complex διαδικασίες που πολλοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν καθημερινά. Οργανισμοί με εξαιρετικά εξειδικευμένες απαιτήσεις ενδέχεται να απαιτούν ακόμη παραδοσιακές προσεγγίσεις κωδικοποίησης για την επίτευξη εξατομικευμένων λύσεων και ειδικής προσαρμογής σε ανάγκες αγοράς.

Κλείδωμα σε έναν προμηθευτή και εξάρτηση: Η εξάρτηση από μια συγκεκριμένη πλατφόρμα χαμηλού κώδικα μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή ή πραγματοποίησης αρχιτεκτονικών αλλαγών, οδηγώντας ενδεχομένως σε κλείδωμα προμηθευτή. Οι οργανισμοί πρέπει να αξιολογήσουν προσεκτικά τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και επεκτασιμότητα της επιλεγμένης πλατφόρμας για να μετριάσουν αποτελεσματικά αυτόν τον κίνδυνο. Αν η πλατφόρμα δεν είναι σε συνεχή εξέλιξη και με στρατηγικό βλέμμα στο μέλλον, μάλλον ο κίνδυνος αυτός είναι ορατός και με δυσμενείς συνέπειες.

Ασφάλεια και κανονιστική συμμόρφωση: Καθώς οι πλατφόρμες χαμηλού κώδικα στοχεύουν κυρίως στην χρήση τους και αξιοποίηση τους από μη επαγγελματίες προγραμματιστές και από μη τεχνικούς επαγγελματίες, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη συμμόρφωση, πολύ δε περισσότερο, όταν επιχειρησιακά οι αντιδράσεις σε αυτό το χώρο απαιτούν άμεση αντίδραση και αντιμετώπιση προβλημάτων όταν αυτά προκύπτουν. Οι οργανισμοί πρέπει να δημιουργήσουν ισχυρά μοντέλα διακυβέρνησης και να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν το απόρρητο και την προστασία των δεδομένων.

Απαιτήσεις καμπύλης μάθησης (learning curve) και συνόλου δεξιοτήτων: Ενώ η χρήση οπτικών απεικονίσεων στις προσεγγίσεις των πλατφορμών χαμηλού κώδικα απλοποιεί την ανάπτυξη εφαρμογών, μπορεί να υπάρχει ακόμα μια καμπύλη μάθησης που σχετίζεται με τον έλεγχο των λειτουργιών της πλατφόρμας. Το ότι απεικονιστικά έχω σχεδιάσει μια διαδικασία και ροή, δεν σημαίνει ότι έχω κάνει και καλύψει και όλους τους ελέγχους κλπ., παρότι τα εργαλεία μπορεί να είναι διαθέσιμα. Οι οργανισμοί πρέπει να επενδύσουν σε πρωτοβουλίες κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων για να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά το πλήρες δυναμικό των πλατφορμών χαμηλού κώδικα.

Προκλήσεις συμβατότητας και ενοποίησης: Η ενοποίηση εφαρμογών χαμηλού κώδικα με υπάρχοντα συστήματα παλαιού τύπου ή λύσεις τρίτων μπορεί μερικές φορές να παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις και να μην επιτρέπουν την πλήρη συνδεσιμότητα, έλεγχο και λειτουργία. Οι οργανισμοί θα πρέπει να αξιολογούν προσεκτικά τις δυνατότητες ολοκλήρωσης, τη συμβατότητα και τη διαλειτουργικότητα της πλατφόρμας χαμηλού κώδικα για να εξασφαλίσουν απρόσκοπτη συνδεσιμότητα σε όλο τα ενεργά συστήματα που λειτουργούν και είναι μέρος της καθημερινότητάς τους.

Αυξανόμενη διείσδυση
Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ζήτηση για καινοτόμες εφαρμογές γίνονται ολοένα και πιο ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές, η σημασία των πλατφορμών χαμηλού κώδικα θα συνεχίσει να αυξάνεται και να είναι ένα σημείο αναφοράς. Αυτές οι πλατφόρμες, με την ικανότητά τους να επιταχύνουν την ανάπτυξη, να απαιτούν λιγότερα resources, να ενισχύουν την παραγωγικότητα και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία, είναι έτοιμες να διαμορφώσουν την επόμενη εποχή ανάπτυξης εφαρμογών και να αποτελέσουν τα σημεία για game changing. Ειδικά στην εποχή που τρέχουμε που η έλλειψη εκπαιδευμένων ανθρωπίνων πόρων είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα της εποχής, είναι σίγουρο ότι θα αποτελέσουν μια εξαιρετική επιλογή στην επίλυση του προβλήματος, αφού και μη τεχνικοί του χώρου θα μπορούν να παράγουν εφαρμογές υψηλής ποιότητας και αποτελέσματος.

Κοιτάζοντας το μέλλον, οι πλατφόρμες χαμηλού κώδικα αναμένεται να γίνουν πιο ισχυρές, προσφέροντας προηγμένες επιλογές προσαρμογής διατηρώντας παράλληλα την απλότητα. Οι δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης (AI) και μηχανικής μάθησης (ML) πιθανότατα θα ενσωματωθούν για τη διευκόλυνση της ευφυούς αυτοματοποίησης και τον περαιτέρω εξορθολογισμό της διαδικασίας ανάπτυξης. Μπορούμε να περιμένουμε ότι οι πλατφόρμες χαμηλού κώδικα θα εξελιχθούν σε ολοκληρωμένα οικοσυστήματα που υποστηρίζουν τη διαχείριση του κύκλου ζωής των εφαρμογών end to end.

Επιπλέον, ο εκδημοκρατισμός της ανάπτυξης μέσω πλατφορμών χαμηλού κώδικα θα επιτρέψει στους οργανισμούς να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες των μη επαγγελματιών προγραμματιστών και των ειδικών του τομέα. Παρέχοντας εργαλεία με οπτική απεικόνιση και εύκολα εργαλεία ανάπτυξης, οι πλατφόρμες χαμηλού κώδικα θα δώσουν τη δυνατότητα στους υπαλλήλους σε διάφορους τομείς να συμβάλλουν στην ανάπτυξη εφαρμογών, ενισχύοντας μια κουλτούρα καινοτομίας και συνεχούς βελτίωσης.

Συμπέρασμα
Οι πλατφόρμες χαμηλού κώδικα έχουν κερδίσει γρήγορα την έλξη ως μέσο για την επανάσταση στην ανάπτυξη εφαρμογών. Η ικανότητά τους να επιταχύνουν την παράδοση, να ενισχύουν την παραγωγικότητα και να γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της πληροφορικής και της επιχείρησης απαιτεί προσοχή και προσοχή. Αν και υπάρχουν περιορισμοί, αντιμετωπίζονται καθώς αυτές οι πλατφόρμες συνεχίζουν να εξελίσσονται.
Καθώς οι οργανισμοί προσπαθούν για ευελιξία, βελτιστοποίηση κόστους και γρηγορότερο χρόνο διάθεσης στην αγορά, οι πλατφόρμες χαμηλού κώδικα προσφέρουν μια ελκυστική λύση.
Στην επόμενη εποχή ανάπτυξης εφαρμογών, οι πλατφόρμες χαμηλού κώδικα θα διαδραματίσουν αναμφίβολα σημαντικό ρόλο, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν γρήγορα και να ευδοκιμήσουν σε έναν όλο και πιο ψηφιακό κόσμο.