Ο Εμμανουήλ Κόθρης, CIO της Eletson Corporation αναλύει τους τρόπους με τους οποίους η Διεύθυνση Πληροφορικής μιας ναυτιλιακής εταιρείας μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξή της.

Το σύγχρονο τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών προσφέρει λύσεις που θα εδραιώσουν το ρόλο του, όχι απλά ως διαχειριστή προβλημάτων και κέντρο κόστους, αλλά ως κινητήρια δύναμη που θα οδηγήσει στην επιχειρησιακή εξέλιξη της εταιρείας, με την παράλληλη μείωση του κόστους των δραστηριοτήτων της. Το πλοίο πρέπει να επικοινωνεί καθημερινά, αξιόπιστα και αδιάκοπα με μηνύματα και ανταλλαγή δεδομένων με την εταιρεία, τους πελάτες και τις αρχές.

Οι πρωτογενείς πληροφορίες που δημιουργούνται πάνω στο πλοίο, ένα μεγάλο και πολύπλοκο εργοστάσιο, είναι πολλές και εξαιρετικά χρήσιμες. Η, δε, σωστή εκμετάλλευσή τους μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αποφάσεις για τη διαχείριση του πλοίου και την αποτροπή βλαβών. Η χρήση αισθητήρων και συστημάτων που είναι αναπόσπαστα τμήματα του δικτύου του πλοίου, σε συνδυασμό με τις σημερινές δυνατότητες των επικοινωνιών επιτυγχάνει τη μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων με ταχύτητα και μικρό κόστος. Με τη δυνατότητα της εκ του μακρόθεν πρόσβασης σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα του πλοίου, δεν χρειάζεται κάποιος να εξηγήσει το πρόβλημα, ούτε απαιτείται η πολύωρη τηλεφωνική απασχόληση του πλοιάρχου για την αναγνώριση και επίλυση των προβλημάτων.

Επομένως, όχι μόνο μειώνουμε το κόστος επικοινωνίας, αλλά πολλές φορές αποφεύγουμε και ένα ταξίδι. Το πιο σημαντικό, βέβαια, είναι ότι ο πλοίαρχος αισθάνεται ασφάλεια και ξέρει ότι κάποιος είναι συνεχώς δίπλα του και μπορεί να τον βοηθήσει ανα πάσα στιγμή. Επιπλέον, με τις δυνατότητες τηλεδιάσκεψης ανάμεσα στο πλοίο και το γραφείο αυξάνεται η αμεσότητα στην επικοινωνία και στην ουσιαστικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες του πλοίου. Νέες υπηρεσίες για τους ναυτικούς είναι πλέον διαθέσιμες.

Η πρόσβαση στο Internet, η αξιόπιστη τηλεφωνία και η δορυφορική τηλεόραση (Crew Welfare) είναι σημαντικότατες υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα στα πλοία με μικρό κόστος (και για το πλήρωμα και για την εταιρεία). Οι διπλοί servers, τα διπλά switches και γενικότερα οι λύσεις “fault tolerant”, virtual servers, συστήματα backup και επικοινωνιών Fleet Broadband, VSAT, 3G/GSM, Wi-Fi κ.λπ. εγκαθίστανται, πλέον, στα πλοία προσφέροντας την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων και τη μεταφορά δεδομένων.

Από την άλλη πλευρά έχουν αρχίσει, ήδη, οι συζητήσεις για την εφαρμογή λύσεων Business Analytics και Business Intelligence για τη διαχείριση και αξιοποίηση του όγκου όλων αυτών των πληροφοριών που έρχονται πλέον από τα πλοία, προς άμεσο όφελος της εταιρείας. Παράλληλα με το πλοίο και οι άνθρωποι που είναι συνεχώς σε κίνηση έχουν αυξανόμενες ανάγκες επικοινωνίας και άμεσης πρόσβασης σε δεδομένα του γραφείου. Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών φροντίζει, ώστε συσκευές και εφαρμογές να υποστηρίζουν αξιόπιστα τις όποιες σχετικές απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις των σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων για καλύτερες υπηρεσίες συνεχώς μεγαλώνουν και γίνονται περισσότερο πολύπλοκες.

Ταυτόχρονα, οι ραγδαίες εξελίξεις και καινοτομίες στον τομέα της τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (διαδίκτυο, ασύρματα δίκτυα, ψηφιακή τηλεφωνία) μετασχηματίζουν τον κόσμο των επιχειρήσεων, αναπτύσσοντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλάζοντας τις ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες, αλλά και τις σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές. Ο ρόλος της Πληροφορικής στην επιχειρηματική στρατηγική αφορά τις δυνατότητες για καλύτερη λήψη αποφάσεων, για αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών και για τη συνεργασία μεταξύ εταιρειών. Τα πληροφοριακά συστήματα σχετίζονται με δράσεις για την ανάπτυξη της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και της βελτίωσης των δεξιοτήτων των υπαλληλων της επιχείρησης, με την αυτοματοποίηση διαδικασιών και συναλλαγών και την ανάπτυξη συστημάτων πρόβλεψης και διαχείρισης ρίσκου.