Συνεχίζοντας την παράδοση -πλέον- της ετήσιας συνάντησης των Project Managers της χώρας, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοίκησης Έργων (PMI Greece Chapter, www.pmi-greece.org ) και η BOUSSIAS συνδιοργανώνουν το Project Management Congress™ 2010 (www.pmcongress.gr).

Η πληθώρα των technical skills καθώς και ο βαθμός κατάρτισης που διαθέτει ο Διευθυντής Έργων δεν είναι πλέον αρκετά για την επίτευξη της επιτυχίας στο σύγχρονο πολύπλοκο κόσμο των Projects. Τα soft skills εξελίσσονται σε κρίσιμη παράμετρο επιλογής και αξιολόγησης των Project Managers. Soft skills, όπως η συνεργασία με άλλους ανθρώπους, η επικοινωνία, η φιλικότητα, η αισιοδοξία κ.α., μπορούν να κάνουν τη διαφορά που θα σφραγίσει το έργο σας ως Project Managers. Οι πρωτοποριακές έρευνες του καθηγητή Dr. Nicholas Clarke φανερώνουν πως οι Project Managers που διαθέτουν δεξιότητες και ικανότητες όπως της διαπροσωπικής συνεργασίας και της Ηγεσίας, εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη χαρακτηρίζονται σήμερα ως κρίσιμα σημεία αναφοράς αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των Έργων.

Ποιος είναι ο βαθμός αλήθειας που κρύβεται στην παραπάνω παράγραφο;
Πως η Συναισθηματική Νοημοσύνη σχετίζεται με το Project Management;
Είναι δυνατή η εκπαίδευση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης;
Ποια είναι η σημασία της σωστής Ηγεσίας κατά την υλοποίηση ενός Έργου;
Πως αναπτύσσονται οι ηγετικές συμπεριφορές και δεξιότητες;

Ο Dr. Nicholas Clarke, συγγραφέας του πετυχημένου βιβλίου “Emotional Intelligence and Projects”, έρχεται στην Ελλάδα και στο Project Management Congress 2010™ για να δώσει τις απαντήσεις που αναζητούν τα παραπάνω ερωτήματα. Έχοντας να επιδείξει πλούσιο και σημαντικό ερευνητικό έργο την τελευταία δεκαετία στην επιστήμη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης ως ποιοτικό παράγοντα βελτίωσης της διαπροσωπικής συνεργασίας μέσα στους οργανισμούς καθώς και ανάπτυξης των δεξιοτήτων Ηγεσίας, ο Dr. N. Clarke θα παρουσιάσει κατά την ομιλία του ένα νέο μοντέλο Ηγεσίας, κατάλληλο ειδικά για τους Project Managers.