Η εταιρεία Profile και οι ενώσεις εταιρειών Space Hellas–Onex Hellenic και Intrasoft International–Printec πέρασαν από την Α’ Φάση του διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ».

Οι παραπάνω εταιρείες θα υποβάλουν μέχρι τις 17 Νοεμβρίου τις Δεσμευτικές Προσφορές τους για το έργο. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των δικαστηρίων και η ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων στα πρωτοδικεία και εφετεία και στα ειρηνοδικεία της χώρας, με ΣΔΙΤ. Το έργο θα καλύπτει α) την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας, που παράγονται με το σύστημα της Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης και β) τη διαχείριση και συντήρηση αυτού του πληροφοριακού συστήματος και των υποδομών και την παροχή Υπηρεσιών Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 16.848.920,33 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.