Μια τάση στην ανάπτυξη λογισμικού που εντείνεται όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα είναι τα λεγόμενα Team Analytics.

Στόχος είναι μέσω αυτών να αξιολογείται η ποιότητα των ομάδων που εργάζονται πάνω στην ανάπτυξη software, όπως και αν έχει γίνει η σωστή ανάθεση προσωπικού. Γενικά, αν μια εταιρεία έχει διάσπαρτα projects τα οποία έχει αναθέσει σε διαφορετικές ομάδες, είναι δύσκολο να τα παρακολουθεί σε υψηλότερο επίπεδο, όπως και να εκτιμά την παραγωγικότητα των ομάδων που συμμετέχουν σε αυτά.

Αυτό, βασικά, που θέλουμε να κάνουμε είναι να πάμε ένα βήμα παραπέρα τη λύση που έχουμε ήδη αναπτύξει για την αξιολόγηση της ποιότητας ενός λογισμικού, συμπεριλαμβάνοντας την ποιότητα της ομάδας των developers. Δηλαδή να εξετάζουμε την ποιότητα του κώδικα που παράγει ο κάθε developer σε όλο το στάδιο της παραγωγής, αντλώντας στοιχεία από την πλατφόρμα του GitHub και τρέχοντας benchmarks και μετρικές που έχουμε αναπτύξει αποκλειστικά γι’ αυτό το σκοπό.

Όλα αυτά θα γίνονται αυτοματοποιημένα, παρέχοντας τη δυνατότητα ακόμα και σε άτομα που δεν έχουν ειδικές γνώσεις στον τομέα ανάπτυξης λογισμικού να αξιολογούν την ποιότητα δουλειάς του εκάστοτε developer. Έως τώρα τα budget που δεσμεύονταν για την αξιολόγηση της ποιότητας ενός λογισμικού δεν ήταν μεγάλα.

Ωστόσο, καθώς το software γίνεται, πλέον, προτεραιότητα για όλους, θεωρώ ότι οι εταιρείες θα αρχίσουν να συνειδητοποιούν το πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα, δεσμεύοντας μεγαλύτερα budgets τόσο για την ποιότητα του κώδικα αυτή καθ’ αυτή, όσο και για τα Team Analytics.

Αυτό αφορά τόσο τις εταιρείες που αναπτύσσουν λογισμικό, όσο και αυτές που το χρησιμοποιούν. Υπάρχουν λύσεις, όπως η πλατφόρμα μας (που συνεχώς εξελίσσουμε), που μπορούν να προσφέρουν αυτοματοποιημένη αξιολόγηση της ποιότητας ενός λογισμικού, όπως και των θεμάτων που χρίζουν βελτίωσης.

Για παράδειγμα, κάνουν προτάσεις βάσει σύγκρισης με ήδη υφιστάμενα ποιοτικά λογισμικά, μπορούν να κάνουν συστάσεις σχετικά με την ασφάλεια, ακόμα και να αναγνωρίζουν duplicated κώδικα. Αυτά τα προσφέρουμε ήδη με την πλατφόρμα μας, την οποία θέλουμε  να κάνουμε ακόμα πιο «έξυπνη» ώστε να λαμβάνει υπόψη της περισσότερα δεδομένα, κάνοντας πιο λεπτομερείς και τεκμηριωμένες προτάσεις βελτίωσης. Το μέλλον ανήκει στο ποιοτικό λογισμικό και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς…