Τι μπορεί να περιμένει ο CIO από τη νέα χρονιά; Αναμφίβολα, όπως καταγράφουν οι αναλυτές, τα κοινωνικά δίκτυα, το mobile, τα analytics και το cloud θα συνεχίσουν να δεσπόζουν στην ατζέντα του.

To ΙΤ θα έχει την ευκαιρία να γίνει σημαντικός μοχλός επιχειρηματικής ανάπτυξης, εστιάζοντας στη χρήση αποτελεσματικότερων τεχνολογιών και στη συρρίκνωση του κόστους. Τα δεδομένα θα συνεχίζουν να πλημμυρίζουν τα εταιρικά δίκτυα, με την αξιοποίησή τους να αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Το mobility θα ενταθεί, με τους CIOs να καλούνται να προσφέρουν στους εργαζόμενους πρόσβαση από παντού. Παράλληλα, το IT θα πρέπει να γίνει πιο γρήγορο, πιο καινοτόμο και πιο ευέλικτο.

Ο μετασχηματισμός του ρόλου του CIO θα συνεχιστεί, ενώ το IT θα γίνει τόσο σημαντικό για μια εταιρεία που θα είναι καταστροφικό να αποτύχει. Το 2014 αναμένεται να είναι μια κουραστική, αλλά, παράλληλα και μια πολύ ενδιαφέρουσα και απαιτητική χρονιά για τους CIOs.