O Δημήτρης Χατζόγλου, Ιnternational IT coordinator for Europe & Americas regiοn της ActionAid, αναλύει την πρόκληση της πολυπλοκότητας και πότε αυτή επηρεάζει το έργο των Διευθυντών Πληροφορικής σήμερα.

Τρεις κυρίως τεχνολογικές τάσεις επηρεάζουν τις επιχειρήσεις και τις Διευθύνσεις Πληροφορικής σήμερα, ασκώντας μια ισχυρή μετασχηματιστική δράση: cloud computing, mobile computing και καταναλωτικοποίηση του IT. Αν και αυτές δεν αποτελούν τις μόνες τάσεις, είναι οι πιο ισχυρές, όσον αφορά την προβολή και τον αντίκτυπο που έχουν στο business computing.

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω τεχνολογικών τάσεων δημιουργεί μια νέα δυναμική που επηρεάζει όλες τις Διευθύνσεις Πληροφορικής: την πολυπλοκότητα (στις συσκευές, στα προγράμματα, στα φυσικά ή εικονικά περιβάλλοντα). Έτσι, οι Διευθύνσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που πηγάζουν από τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την υποστήριξη των πόρων Πληροφορικής. σε ένα όλο και πιο σύνθετο περιβάλλον. Ένα περιβάλλον που γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο αν προστεθεί το απόλυτο επίπεδο πολυπλοκότητας, ήτοι το άγνωστο (Shadow IT).

Bring-your-own devices & applications
Οι εργαζόμενοι είναι πλέον σε θέση να επιλέγουν εναλλακτικές συσκευές, λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές που εξυπηρετούν καλύτερα τις προσωπικές προτιμήσεις τους και, ενδεχομένως, αυξάνουν την παραγωγικότητά τους, χωρίς να εμπλέκεται το ΙΤ. Τέτοιες πρακτικές θέτουν υπό αμφισβήτηση την ικανότητα των Διευθύνσεων Πληροφορικής να τα διαχειριστούν, να τα παρακολουθήσουν και να τα υποστηρίξουν όταν χρειαστεί. Ένα διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων Πληροφορικής είναι απαραίτητο για να διαχειριστείς ένα υπολογιστικό περιβάλλον που περιλαμβάνει πολύπλοκα, νέα και διαφορετικά συστήματα. Η υποστήριξη είναι, ίσως, η μεγαλύτερη ενιαία πρόκληση σε σχέση με τα προγράμματα BYO (Bring Your Own).

Η σύνδεσή τους σε εταιρικά περιβάλλοντα διευρύνει τον αριθμό των πιθανών σημείων αποτυχίας και αυξάνει τη γνώση που απαιτείται για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα. Συνεπώς, οι Διευθύνσεις Πληροφορικής χρειάζονται εξελιγμένα λογισμικά για να τους βοηθήσουν να γνωρίζουν ποια desktop, κινητά και “cloud-based” περιουσιακά στοιχεία είναι σε χρήση, από ποιον και ποια είναι η λειτουργική κατάστασή τους. Μια επιπλέον επίδραση των προγραμμάτων BYO στις Διευθύνσεις Πληροφορικής που συχνά παραβλέπεται, είναι η μείωση του προϋπολογισμού.

On-premises και cloud
Το cloud computing έχει δημιουργήσει πρόσθετη πολυπλοκότητα. Σήμερα, όλο και περισσότερες εφαρμογές, δεδομένα και πληροφορίες αρχίζουν να φιλοξενούνται σε περιβάλλοντα εκτός των εταιρειών, σε third-party και εικονικά data centers. Το αποτέλεσμα είναι το IT να καλείται να διαχειριστεί δύο περιβάλλοντα: τις παραδοσιακά εταιρικές in-house εγκαταστάσεις και αυτές σε public cloud vendors. Οι Διευθυντές Πληροφορικής χρειάζεται να επεκτείνουν τις δικές τους δεξιότητες, όταν η εταιρεία τους αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το cloud computing. Η απώλεια του άμεσου ελέγχου και η εισαγωγή των πιθανών ζητημάτων ασφάλειας των πληροφοριών που σχετίζονται με την απόφαση αυτή εγείρει την ανάγκη να λειτουργούν καλά με τρίτους παρόχους, για να εξασφαλιστεί ότι οι σχεδιαζόμενες αλλαγές γίνονται ομαλά και τα απρόβλεπτα προβλήματα επιλύονται γρήγορα.

Shadow IT
Η τεχνολογία που αγοράστηκε και χρησιμοποιείται ατομικά από το προσωπικό ή τα επιμέρους τμήματα της εταιρείας χωρίς να το ξέρει η Διεύθυνση Πληροφορικής, παραβιάζοντας τα IT policies, περιγράφεται ως shadow IT (σκιώδης ΙΤ). Αυτό αποτελεί, προφανώς, ένα μεγάλο πρόβλημα για τις Διευθύνσεις Πληροφορικής, καθώς αυτές δεν μπορούν να διαχειριστούν και να υποστηρίξουν κάτι για το οποίο δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει.

Το πρόβλημα μεγεθύνεται ακόμη περισσότερο όταν οι Διευθύνσεις Πληροφορικής υποτιμούν την ύπαρξη και χρήση του shadow IT στις εταιρείες τους. Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις; Καταρχάς, είναι αδύνατο να προστατευτεί ένα τέτοιο περιβάλλον και ειδικότερα οι business πληροφορίες που παράγονται, μεταδίδονται και καταναλώνονται μέσα από αυτό.

Ωστόσο, η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι υπόλογη για τις συσκευές και τις πληροφορίες που χρησιμοποιούντα. Παρά την εν γνώσει παραβίαση της corporate computing πολιτικής, οι χρήστες του σκιώδους IT συχνά καταλήγουν στη Διεύθυνση Πληροφορικής για βοήθεια όταν κάτι πάει στραβά και απαιτούν την ανάλογη ανταπόκριση.