Ο Γιώργος Κώστας, Διευθυντής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων της Interamerican, μιλάει στο netweek για τα έργα Πληροφορικής της INTERAMERICAN και για το πώς αυτά μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου ασφαλιστικού οργανισμού.

Προκειμένου να ευθυγραμμιστούμε με το Business, ξεκινήσαμε από το Business. Ορίστηκε η παρακάτω Business στρατηγική:

 • Απλοποίηση – Τυποποίηση διαδικασιών, συστημάτων
 • Μετακίνηση διαδικασιών “Back to Front Office”
 • Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό μέσω της ποιότητας στην υπηρεσία
 • Μείωση κόστους
 • Επιχειρηματική αριστεία
 • Lean διαδικασιών
 • Αποτελεσματική διαχείριση ζημιών
 • Στρατηγική πολυκαναλικής διανομής
 • Διατήρηση του “anytime” ως ηγέτη στη direct ασφάλιση
 • Μείωση operational & audit ρίσκων

Και στη συνέχεια, με στόχο να συμβάλουμε καθοριστικά στην υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρίας ορίσαμε την στρατηγική του IT:

 • Ολιστικό, ξεκάθαρο και ρεαλιστικό πλάνο υλοποίησης
 • Δραστική μείωση της πολυπλοκότητας με στόχο το operational excellence
 • Απλές και φιλικές εφαρμογές
 • Διαδικασία που εγγυάται την IT-to-business ευθυγράμμιση με την εφαρμογή και υλοποίηση της Back-to-Front στρατηγικής μας
 • Διαχείριση ρίσκων
 • Υψηλά security standards
 • Υιοθέτηση και εφαρμογή “eco friendly” φιλοσοφίας στο operations

Η πορεία μας λοιπόν τα τελευταία 5 χρόνια οδηγείται από αυτή την Στρατηγική, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός νέου και σύγχρονου τεχνολογικού περιβάλλοντος

netweek: Τι επιδιώκετε να πετύχετε με το έργο για τις κάρτες υγείας με το QR; Ποια είναι τα οφέλη που θα αποκομίσετε εσείς, οι ασφαλισμένοι, αλλά και οι γιατροί; Τι τεχνολογία κρύβεται πίσω από αυτές τις κάρτες υγείας και με ποιο τρόπο έχετε συμβάλει στην ανάπτυξη τους; Πότε εκτιμάτε ότι το έργο με τις κάρτες υγείας θα είναι έτοιμο να μπει στην παραγωγή;

Γιώργος Κώστας: Οι κάρτες υγείας προστέθηκαν στα συμβόλαια υγείας, από τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, με κύριο στόχο το prestige. Όμοιες στο παρουσιαστικό με τις πιστωτικές έδιναν κυρίως κύρος στον κάτοχο και πιστοποιούσαν στον γιατρό την ύπαρξη συμβολαίου και μόνο. Σήμερα στην Interamerican, επιδιώκουμε αυτές οι κάρτες να έχουν και τη μεγαλύτερη δυνατή χρηστικότητα. Η τεχνολογία QR (Quick Response) που είναι ένα barcode δύο διαστάσεων μπορεί να χωρέσει πολλές πληροφορίες, για τον κάτοχο, για το ασφαλιστικό πρόγραμμα αλλά και για τον γιατρό. Με την χρήση ειδικών mobile εφαρμογών, οι πληροφορίες θα παρέχονται άμεσα στους χρήστες, είτε είναι πελάτες, είτε είναι γιατροί. Το IT, έχει την ευθύνη να βρίσκει τεχνολογίες που εξυπηρετούν και στη συνέχεια να τις υλοποιεί με βάση το επιχειρησιακό μοντέλο. Στις αρχές Απριλίου 2014 οι νέες κάρτες υγείας θα είναι πραγματικότητα.

netweek: Mπορείτε να μας πείτε λίγα πράγματα για το underwriting σύστημα (Genius) και να μας περιγράψετε ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει; Ποιο είναι το feedback που έχετε πάρει έως τώρα από τη χρήση του συστήματος; Με ποιο τρόπο ελέγχετε την εγκυρότητα των απαντήσεων των πελατών;

Γιώργος Κώστας: Παραδοσιακά, μια αίτηση για συμβόλαιο Ζωής και Υγείας, συνοδεύονταν από ένα ερωτηματολόγιο, επαγγέλματος, hobbies και ιατρικού ιστορικού προσαρμοσμένο στο κάθε προϊόν, αλλά περιορισμένο στα πλαίσια μιας κατά το δυνατό κοινής αίτησης και πάντα συγκεκριμένου για όλους τους πελάτες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μόλις το 20% των αιτήσεων να καταλήγει σε συμβόλαιο χωρίς την έγκριση ειδικού underwriter. Το Genius έρχεται να συμπληρώσει real time τις ερωτήσεις με βάση τις απαντήσεις του πελάτη, στηριζόμενο στους κανόνες που έχει δημιουργήσει εκ των προτέρων το underwriting για το προϊόν και στην τεχνογνωσία της SwissRe.

Το κέρδος είναι ότι το 80% των αιτήσεων καταλήγει real time σε συμβόλαιο. Δηλαδή το σύστημα να παίρνει αυτόματα την απόφαση που θα έπαιρνε ο ίδιος ο underwriter αν έβλεπε την αίτηση. Το σύστημα συγκρίνει τις απαντήσεις προκειμένου να βγάλει απόφαση, υπολογίζοντας τυχόν ειδικούς όρους, επασφάλιστρα, το δε δέντρο των ερωτήσεων και απαντήσεων εκτυπώνεται μαζί με την αίτηση ασφάλισης και το συμβόλαιο και υπογράφονται από τον πελάτη. Το σύστημα είναι σε παραγωγή από την αρχή του μήνα και το feedback που έχουμε μέχρι σήμερα είναι εξαιρετικό. Ασφαλιστές και πράκτορες δηλώνουν ενθουσιασμένοι.

netweek: Μπορείτε να μας πείτε λίγα πράγματα για την ενιαία πλατφόρμα ζημιών που έχετε αναπτύξει και ποια είναι τα επιχειρησιακά οφέλη που προσφέρει αυτή η πλατφόρμα;

Γιώργος Κώστας: Τον Σεπτέμβριο του 2010, ξεκίνησε ένα πολύ απαιτητικό έργο, το project ‘OnE’ (‘Operations and Excellence’). Σκοπός του έργου είναι να αντικαταστήσει όλα τα υφιστάμενα λειτουργικά συστήματα της Interamerican Ζημιών με ένα νέο, ενιαίο, εκσυγχρονισμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο καλύπτει με σύγχρονο τρόπο τις εταιρικές ανάγκες στους τομείς δημιουργίας προϊόντων, αντασφάλισης, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, διακανονισμού και πληρωμής ζημιών. Βασικοί στόχοι του έργου είναι:

 • Απλοποίηση των διαδικασιών και των προϊόντων για όλους τους κλάδους
 • Τυποποίηση
 • Ενσωμάτωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Να δημιουργήσει δηλαδή νέα εποχή στις Γενικές Ασφάλειες. Τεχνολογικά η πρόκληση ήταν μεγάλη και έγινε ακόμη μεγαλύτερη εφόσον την πιστοποίηση του κώδικα ανέλαβε η Software Improvement Group (SIG) για τομείς όπως volume, duplication, unit size, unit complexity, unit interfacing, module coupling, component balance component independence με αποτέλεσμα την πιστοποίηση 4 αστέρων από την TUVIT. Εκτός από τα παραπάνω τεχνικά οφέλη, η αύξηση πωλήσεων, η μείωση κόστους και η διαφάνεια και έλεγχος των διαδικασιών είναι το κέρδος της εταιρίας από το project

netweek: Το Anytime αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες online υπηρεσίες της Interamerican. Πιστεύετε ότι αυτή η υπηρεσία εξακολουθεί να διατηρεί τον πρωτοποριακό χαρακτήρα που είχε όταν εμφανίστηκε ή χρειάζεται να αντικατασταθεί με κάτι πιο “φρέσκο”;

Γιώργος Κώστας: Η Anytime Insurance Online, ξεκίνησε το 2008 με 2.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια και έχει φτάσει σήμερα να εξυπηρετεί περισσότερα από 200.000 συμβόλαια, διευρύνοντας ταυτόχρονα το προιοντικό της φάσμα με προγράμματα ασφάλισης Υγείας και Κατοικίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι εφέτος απέσπασε το βραβείο ανάπτυξης νέων υπηρεσιών και αγορών στα Marketing Excellence Awards. Δύναμη της η αμεσότητα στη σχέση εταιρείας – ασφαλισμένου, τα απλοποιημένα ασφαλιστικά προγράμματα και η χρήση ποικίλων ψηφιακών εφαρμογών της τεχνολογίας, που ελαχιστοποιούν τους χρόνους στη διαδικασία ασφάλισης, από την αίτηση μέχρι την έκδοση και παράδοση συμβολαίου. Και βεβαίως, δύναμή της, η δυναμική και η καινοτομία της Interamerican σε όλο το φάσμα των ασφαλιστικών εργασιών (από την Αίτηση, στο Συμβόλαιο, στην Εξυπηρέτηση, στην Αποζημίωση).

netweek: Σε τι πλαίσιο γίνεται η συνεργασία σας με το Πανεπιστήμιο Πατρών και πώς αξιοποιείτε την τεχνογνωσία του επιστημονικού του δυναμικού;

Γιώργος Κώστας: Τα τελευταία χρόνια οι επενδύσεις σε τεχνολογία που έχουμε κάνει, είναι πραγματικά εξαιρετικές. Αποφάσεις στρατηγικής (ανοιχτά συστήματα, ανοικτές τεχνολογίες) και υλοποιήσεις λογισμικού με τη χρήση βιβλιοθηκών – πλαισίων (frameworks). Το μεγαλύτερο μέρος των λογισμικών έχουν αναπτυχθεί με εσωτερικό development. Παρότι δεν είμαστε εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού, σκεφτήκαμε να γίνουμε περισσότερο εξωστρεφείς. Ξεκινήσαμε με το πλαίσιο «Bo2» το οποίο διαθέσαμε σαν ελεύθερο λογισμικό (ανοικτού κώδικα). Στη συνέχεια μια αμοιβαία συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πάτρας, στην οποία αφενός πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές εξοικειώνονται με «κώδικα παραγωγής», ένα είδος από την Θεωρία στην Πράξη, αφετέρου η τεχνογνωσία και εμπειρία αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών σε τομείς που για μας είναι ακόμη σε ανάπτυξη (για παράδειγμα διαδικασίες Data Mining, Big Data κλπ), μεταφέρεται σε εμάς εντοπισμένη στο δικό μας αντικείμενο. Επιπλέον της δυνατότητας ανάπτυξης εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης των δεδομένων μας, με όφελος για την εταιρεία, τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές, η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πάτρας μας προσφέρει:

 • Την προοπτική packaging του λογισμικού που αναπτύσσουμε για εξαγωγή και εγκατάσταση σε εταιρίες του ομίλου εκτός Ελλάδας
 • Την δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης των δεδομένων μας, με όφελος για την εταιρεία, τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές
 • Την επιβεβαίωση της σωστής βάσης στην οποία στηρίζουμε τις τεχνολογίες μας για τις επόμενες γενιές συστημάτων
 • Την εδραίωσή μας ως σημείο αναφοράς στον ασφαλιστικό κλάδο σχετικά με την διαχείριση και ανάλυση δεδομένων που οδηγούν στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων
 • Την διερεύνηση της συνεργασίας σε project κάτω από την ομπρέλα του ΕΣΠΑ.