Ποικίλες μεταβολές στις φετινές δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρώπη αναμένεται να φέρει η εν εξελίξει πανδημία του κορονοϊού, σύμφωνα με εκτιμήσεις της IDC, η οποία προβλέπει ότι η ζήτηση για cloud-based λύσεις τεχνητής νοημοσύνης θα καταγράψει σημαντική αύξηση.

Σύμφωνα με νέα μελέτη της IDC, που αποτιμά την επίπτωση του κορονοϊού σε 181 ευρωπαϊκές εταιρείες, το 16% των εταιρειών αυτών θεωρούν ότι η αυτοματοποίηση μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων αναδυόμενων τεχνολογιών μπορεί να τις βοηθήσει να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις.

Όπως επισημαίνεται, η αυτοματοποίηση αποτελεί κρίσιμη ανταπόκριση στην κρίση του κορονοϊού, καθώς επιτρέπει όχι μόνο τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αλλά και τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων, ενώ έχει θετικό αντίκτυπο στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων.

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών προσλήψεων που υλοποιούν εταιρείες σε βιομηχανίες όπου η ζήτηση για προϊόντα αυξάνεται δραματικά, με την εφαρμογή ενός μείγματος έξυπνης αυτοματοποίησης και virtualization.

Επιτάχυνση των επενδύσεων στον δημόσιο τομέα
«Μετά την εξάπλωση της COVID-19, πολλές βιομηχανίες όπως οι μεταφορές και οι προσωπικές και καταναλωτικές υπηρεσίες θα αναγκαστούν να αναθεωρήσουν τις τεχνολογικές τους επενδύσεις προς τα κάτω», δήλωσε ο Andrea Minonne, αναλυτής της IDC, προσθέτοντας: «Από την άλλη, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τις κοινωνίες να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν τη μεγάλης κλίμακας διαταραχή που έχουν προκαλέσει οι καραντίνες και οι απαγορεύσεις. Από όλες τις βιομηχανίες, ο δημόσιος τομέας θα βιώσει μία επιτάχυνση των επενδύσεων σε τεχνητή νοημοσύνη. Τα νοσοκομεία εξετάζουν την τεχνητή νοημοσύνη για να επιταχύνουν τη διάγνωση και τους ελέγχους για την COVID-19 και για να παρέχουν εξ αποστάσεως συμβουλές σε ασθενείς που βρίσκονται σε οικειοθελή απομόνωση μέσω chatbots. Την ίδια στιγμή, οι κυβερνήσεις θα χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να αξιολογήσουν τη συμμόρφωση με το social distancing».