Στα 372 εκατ. ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό που θα εισπράξει το ελληνικό δημόσιο για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz με σκοπό την ανάπτυξη δικτύων κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς (5G). Η διαγωνιστική διαδικασία που διενήργησε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ολοκληρώθηκε χτες με την κατακύρωση των τμημάτων ραδιοσυχνοτήτων στην Cosmote, τη Vodafone και τη Wind. Πιο αναλυτικά:

Στην Cosmote κατακυρώθηκαν:

 • 15 τμήματα στη ζώνη των 3400-3800 MHz με τίμημα 30.705.000 ευρώ
 • 2 τμήματα στη ζώνη των 700 MHz με τίμημα 50.578.000 ευρώ
 • 4 τμήματα στη ζώνη των 2 GHz με τίμημα 35.270.000 ευρώ
 • 2 τμήματα στη ζώνη των 26 GHz με τίμημα 6.481.000 ευρώ

Το συνολικό τίμημα για την εταιρεία είναι 123.034.000 ευρώ.

Στη Vodafone κατακυρώθηκαν:

 • 14 τμήματα στη ζώνη των 3400-3800 MHz έναντι 37.516.000 ευρώ
 • 2 τμήματα στη ζώνη των 700 MHz έναντι 51.060.000 ευρώ
 • 4 τμήματα στη ζώνη των 2 GHz έναντι 35.120.000 ευρώ
 • 2 τμήματα στη ζώνη των 26 GHz έναντι 6.480.000 ευρώ

Το συνολικό τίμημα για τη Vodafone ανέρχεται σε 130.176.000 ευρώ.

Στη Wind κατακυρώθηκαν:

 • 10  τμήματα στη ζώνη των 3400-3800 MHz με τίμημα 30.306.051 ευρώ
 • 2 τμήματα στη ζώνη των 700 MHz με τίμημα 50.080.051 ευρώ
 • 4 τμήματα στη ζώνη των 2 GHz με τίμημα 35.420.000 ευρώ
 • 1 τμήμα στη ζώνη των 26 GHz με τίμημα 3.245.051 ευρώ

και συνολικό τίμημα 119.051.153 ευρώ.

 

Στο α’ τρίμηνο του 2021 η εμπορική διάθεση

Όπως έχουν δηλώσει οι πάροχοι, η εμπορική διάθεση υπηρεσιών ασύρματου δικτύου 5ης γενιάς θα ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η πληθυσμιακή κάλυψη από τα δίκτυα 5G θα φθάσει το 60% την επόμενη τριετία ενώ σε έξι χρόνια από σήμερα η κάλυψη αναμένεται να αγγίξει ττο 94%.