Η PricewaterhouseCoopers (PwC) κατέγραψε οριακή αύξηση των συνολικών εσόδων του δικτύου των εταιρειών της σε παγκόσμιο επίπεδο, για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009.

Τα έσοδα συνέχισαν να αυξάνονται για τις βασικές ελεγκτικές υπηρεσίες (Assurance Services), όπου ανήλθαν στα 13,1 δισ. δολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση 2%, παρά τον αντίκτυπο της ύφεσης. Τα έσοδα από τις φορολογικές υπηρεσίες παρέμειναν σταθερά στα 6,9 δισ. δολάρια. Η αύξηση τους επηρεάστηκε από τη μείωση τόσο των εταιρικών συμφωνιών όσο και των έργων αναδιάρθρωσης παγκοσμίως.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της PwC ήταν εκείνες που επηρεάστηκαν περισσότερο από την ύφεση, δεδομένης και της κυκλικής φύσης των δραστηριοτήτων τους. Όμως, ακόμη και κάτω από τις παρούσες συνθήκες, τα έσοδα από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες συνέχισαν να διατηρούνται σε καλά επίπεδα, φθάνοντας τα 6,1 δισ. δολάρια και σημειώνοντας μείωση 3%.

Η μείωση αυτή ήταν αποτέλεσμα της απότομης πτώσης των συναλλαγών και των δημόσιων προσφορών, καθώς και στο γεγονός ότι οι πελάτες μείωσαν τις δαπάνες τους. Η μείωση μερικώς αντισταθμίστηκε από την αύξηση των έργων αναδιάρθρωσης.