Σύντομα αναμένεται να μπει σε λειτουργία το ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο, το οποίο θα αφορά την καταγραφή του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων.

Στόχος της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) είναι να δημιουργηθεί μια τεράστια βάση δεδομένων για τα περιουσιακά στοιχεία όλων των φορολογουμένων και επιχειρήσεων. Το e-Περιουσιολόγιο θα διασυνδεθεί με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και άλλων φορέων του Δημοσίου, ενώ θα αποτελείται από το υποσύστημα φορολογουμένων (για υποβολή στοιχείων περιουσίας και προβολή-εκτύπωση της συνολικής τους εικόνας, όπως και διόρθωσης λανθασμένων πληροφοριών) και το υποσύστημα εσωτερικών χρηστών (προσβάσιμο από ειδικούς χρήστες της φορολογικής διοίκησης). Όταν το e-Περιουσιολόγιο τεθεί σε πλήρη λειτουργία, η εφορία θα μπορεί να προσδιορίζει το πραγματικό εισόδημα όλων των φορολογουμένων, οι οποίοι, ωστόσο, θα μπορούν να βλέπουν και να ελέγχουν την πληρότητα και ορθότητα των καταγεγραμμένων περιουσιακών στοιχείων.