Το τριήμερο 7, 8 και 9 Νοεμβρίου 2019 η OTS διοργανώνει το 11ο OTS Forum.

Στο επίκεντρο του Forum βρίσκεται η Δημόσια Διοίκηση και στόχος του είναι η ανάδειξη των καλών πρακτικών, η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών, η διασύνδεση και η ανταλλαγή απόψεων. Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών θα καλυφθούν τρεις βασικοί άξονες θεματολογίας (νομοθεσία/θεσμικό πλαίσιο, καλές πρακτικές, οργάνωση & τυποποίηση διαδικασιών) μέσα από 12 ειδικές ενότητες/εκδηλώσεις.

Θα συμμετέχουν ενεργά με εισηγήσεις, στελέχη όλων των βαθμίδων της Δημόσιας Διοίκησης, από την τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι την κεντρική Κυβέρνηση. Ενδεικτικά θα παρευρεθούν οι Χάρης Θεοχάρης (Υπουργός Τουρισμού), Γεώργιος Γεωργαντάς (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης), Αλέξανδρος Καχριμάνης (Περιφερειάρχης Ηπείρου), Μωυσής Ελισάφ (Δήμαρχος Ιωαννιτών, Ιωάννης Θεοδώρου (τ. Γενικός Διευθυντής του Δήμου Καλαμαριάς) και Ειρήνη Οικονόμου (Αν. Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Πιερίας).

Φέτος, στο πλαίσιο του Forum θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης, 7 Νοεμβρίου, ειδική εκδήλωση με τη συμμετοχή αιρετών και κύριο θεματικό πυλώνα «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση του Μέλλοντος».