Και τα πέντε κοινοπρακτικά σχήματα που είχαν καταθέσει προσφορές στο διαγωνισμό των ηλεκτρονικών διοδίων πέρασαν στην επόμενη φάση.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των εξής κοινοπραξιών: Ινtrasoft International SA – Aktor – Autostrade, Strabag, Vinci Highways – Terna – Kapsch, Μυτιληναιος – Nusz Και ΟΤΕ – T Systems. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η «ανάπτυξη (ήτοι ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση) συστήματος Ηλεκτρονικών Διοδίων σε όλους τους οδικούς άξονες της χώρας στους οποίους επιβάλλονται διόδια τέλη (α’ μέρος της σύμβασης), καθώς και η παροχή, προς τον διαχειριστή του συστήματος, υπηρεσιών συντήρησης του (β’ μέρος της σύμβασης)».

Το νέο σύστημα Ηλεκτρονικών Διοδίων με χιλιομετρική χρέωση θα είναι ένα σύστημα διοδίων ελεύθερης ροής (free flow), με χρέωση αυστηρά ανάλογη της διανυόμενης από τον χρήστη χιλιομετρικής απόστασης και με βασική προτεραιότητα την ευχρηστία και τη φιλικότητα προς τον χρήστη. To σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί θα καταγράφει τις διαδρομές τόσο των επαγγελματικής χρήσης οχημάτων, όσων και των ιδιωτικών. Στην πρώτη περίπτωση η καταγραφή της διαδρομής θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες εφαρμογές (διαχείριση στόλου αυτοκινήτων, επιτήρηση χρήσης στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, κ.ά).Για τα ιδιωτικής χρήσης οχήματα θα καταγράφεται μόνο η διανυθείσα απόσταση στον αυτοκινητόδρομο, ένεκα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των οδηγών τους.