Υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννη Δραγασάκη, συνεδρίασε χθες, 26 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή Εξωστρέφειας.

Μια από τις αποφάσεις που πάρθηκαν είναι η δημιουργία πληροφοριακού συστήματος και δικτυακής πύλης εξωστρέφειας (αναβάθμιση Agora) με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Enterprise Greece. Υπενθυμίζεται ότι η Πύλη θα απευθύνεται στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στον υπάρχοντα και δυνητικό εξαγωγέα με τρόπο διαδραστικό και με δυνατότητα χρήσης πολυμέσων, για θέματα όπως εξαγωγικές διαδικασίες, προετοιμασία συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές κ.λπ., εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ. και θα παρέχει πληροφορίες για κάθε πτυχή που έμμεσα ή άμεσα επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της εξαγωγικής πολιτικής.

Η δημιουργία κοινής διαδικτυακής Πύλης αποτελεί από μόνη της καλή πρακτική. Ο σχεδιασμός του έργου εκπονήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος τεχνικής βοήθειας που υλοποιήθηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων του Γερμανικού Οργανισμού Διεθνούς Συνεργασίας GiZ, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Structural Reforms Support Service – SRSS). Άμεσα θα τεθούν σε διαβούλευση τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, ενώ η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού υπολογίζεται να συμβεί το Μάιο 2019. Ανάλογα και με την πορεία των διαγωνιστικών διαδικασιών, εκτιμάται ότι η υπογραφή σύμβασης και η έναρξη υλοποίησης του έργου θα λάβουν χώρα τον Οκτώβριο 2019, ενώ η ολοκλήρωση του στα μέσα του 2021.