Ο όμιλος Profile κατά το α’ τρίμηνο του 2013, εμφάνισε ισχυρό EBIDTA, αυξημένα διαθέσιμα και άνοδο στα καθαρά κέρδη συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Συγκεκριμένα, σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρέμεινε στα ίδια επίπεδα καταγράφοντας μικρή άνοδο, κλείνοντας στα 2,03 εκατ. ευρώ το EBIDTA διαμορφώθηκε σε 551 χιλ., από 491 χιλ. πέρυσι.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 177% και προσδιορίστηκαν σε 106 χιλ., ενώ τα κέρδη προ φόρων προσδιορίστηκαν σε 96 χιλ. αυξημένα κατά 43%. Τα διαθέσιμα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 16% στα 5.7 εκατ. το 2013 από 5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 16% στα 3.8 εκατ.