Η Profile προσφέρει τη νέα τεχνολογική πλατφόρμα FMS.next Universal Banking. Η συγκεκριμένη έκδοση προσφέρει καινοτόμο προσέγγιση στον τρόπο λειτουργίας ενός τραπεζικού συστήματος και αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική τεχνολογική αναβάθμιση στη διεθνή πλατφόρμα της Profile για την ολοκληρωμένη διαχείριση τραπεζικών εργασιών.

Βασισμένη στο τελευταίο .NET framework και σχεδιασμένη αποκλειστικά με το Windows Presentation Foundation (WPF), η λύση FMS.next προσφέρει το πλέον σύγχρονο, ευέλικτο και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας για τις τράπεζες. Οι ενσωματωμένες δυνατότητες παραμετροποίησης επιτρέπουν στους χρήστες καλύτερη οργάνωση και σημαντική εξοικονόμηση χρόνου στην εκτέλεση των εργασιών τους, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας.