Η Profile σε συνεργασία με τις EMC και Ernst & Young, παρουσιάζει την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2009 και ώρες 14.00-18.30 στο ξενοδοχείο Intercontinental, τις επιχειρηματικές λύσεις που προσφέρουν αυτοματοποίηση λειτουργιών και πελατοκεντρικότητα στις εργασίες των ασφαλιστικών εταιρειών.

Η εκδήλωση έχει ως κεντρικό άξονα τη “Μείωση Κόστους και Κινδύνου Λειτουργίας των Ασφαλιστικών Εταιρειών” με σκοπό την ανάλυση και παρουσίαση των επιλογών τεχνολογίας που προσφέρουν οι δύο εταιρείες για τη βελτίωση διαδικασιών στη διαχείριση συμβολαίων, απαιτήσεων εισπράξεων, διαχείρισης χαρτοφυλακίου και καναλιών πώλησης καθώς και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στην πολυ-καναλική επικοινωνία με πελάτες. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν προβληματισμοί και προκλήσεις για την εφαρμογή της οδηγίας Solvency II, στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.