Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Profile με θητεία μέχρι την 30η Ιουνίου 2015.

Το εκλεγέν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ας Ιουνίου 2010, νέο 7μελές Διοικητικό της Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1) Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
2) Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη, Α΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.
3) Κωνσταντίνος Μαντζαβινάτος του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος.
4) Αικατερίνη Φιλιππή του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..
5) Γεώργιος Βλαχόπουλος του Απόστολου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..
6) Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και
7) Εμμανουήλ Τσιριτάκης του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.