Με την υπογραφή σύμβασης αξίας 6,9 εκατ. ευρώ για έργο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) «αποχαιρετά» το 2023 η Profile.

Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων», με στόχο τον επανασχεδιασμό και αναβάθμιση υφιστάμενων καθώς και τη δημιουργία νέων ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών για το σύνολο των δραστηριοτήτων του ΕΟΠΠΕΠ.

Το σύνολο των εφαρμογών που θα αναβαθμιστούν ή/και δημιουργηθούν στα πλαίσια υλοποίησης του έργου θα ενοποιηθούν σε ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) που θα αναβαθμίσει και θα εκσυγχρονίσει τα υφιστάμενα πεπαλαιωμένα και αποσπασματικά ανεπτυγμένα συστήματα του Οργανισμού και θα δημιουργήσει καινούριες μηχανογραφικές διαδικασίες με τις οποίες ο Οργανισμός θα προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες σε κάθε ενδιαφερόμενο. Υπεργολάβοι του αναδόχου είναι οι εταιρείες Modus, Wide Services και Έπαφος.