Η Profile διακρίθηκε στην κατηγορία “Technology firm” στα πλαίσια του θεσμού MENA Insurance Awards στο Ντουμπάι, για τη λύση IMSplus Insurance Investment management που προσφέρει στον ασφαλιστικό τομέα.

Τα βραβεία MENA Insurance αναγνωρίζουν κι επιβραβεύουν τις εταιρείες που ξεχώρισαν σε καινοτομίες και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση πελατών στη Μέση Ανατολή, τη χρονιά που πέρασε. Η λύση IMSplus Insurance Investment Management διακρίθηκε με βάση την πλούσια λειτουργικότητα και τις δυνατότητες που προσφέρει στις εταιρείες του Ασφαλιστικού τομέα για πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των επενδύσεών τους και ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση τους. Σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης της λύσης, είναι ο ειδικά σχεδιασμένος μηχανισμός STP που αυτοματοποιεί τη παραγωγή λογιστικών εγγραφών σύμφωνα με τοπικά και διεθνή πρότυπα, αλλά και την λογιστική παρακολούθηση σε ένα ή πολλαπλά νομίσματα, ενώ επιτρέπει την ταυτόχρονη ενημέρωση του κεντρικού λογιστικού συστήματος της εταιρείας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο.