Τη λύση Axia της Profile Software επέλεξε η 3K Investment Partners προκειμένου να υποστηρίξει σε μια ενιαία πλατφόρμα όλες τις fund και wealth management εργασίες της.

Η λύση Axia Fund Management της Profile επιλέχθηκε κατόπιν αξιολόγησης, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, κ.α), είναι λειτουργική και προσφέρει πλήρη αυτοματοποίησης όλων των εργασιών fund και asset management. Η εγκατάστασή της αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη και της εμπειρίας του χρήστη μέσω του client portal, των configurable dashboards, των αυτοματοποιημένων workflows και ειδοποιήσεων, καθώς και των λεπτομερών αναφορών, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει την κανονιστική συμμόρφωση και έλεγχο του κινδύνου σε όλα τα επίπεδα.

Χρησιμοποιώντας το Axia, η 3K Investment Partners θα αξιοποιήσει την ευελιξία του για τη διαχείριση όλων των εργασιών της στα Αμοιβαία Κεφαλαία και στις υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας. Επιπλέον, αποβλέπει σε περαιτέρω αυτοματοποίηση των διαδικασιών και αποτελεσματικότερη συνδεσιμότητα, έτσι ώστε να ενισχύσει την παραγωγικότητα, να βελτιστοποιήσει το κόστος, αλλά και να επιτελέσει αποδοτικά τις αυξημένες απαιτήσεις ως προς την κανονιστική συμμόρφωση και τη διαχείριση κινδύνου.