Η Profile Software παρουσίασε τις πιο πρόσφατες διακρίσεις των λύσεων της για τον Χρηματοοικονομικό τομέα, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Profile Software έχει χαρακτηριστεί ως ‘One to Watch’ στην Ευρώπη βάσει της επιχειρηματικής αριστείας από τα European Business Awards, που αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους και παλαιοτέρους διεθνείς διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας. Ανάμεσα στις διακρίσεις που έχει λάβει η εταιρεία τους τελευταίους μήνες περιλαμβάνονται οι εξής: “Best Fund & Wealth Management Software Solutions Provider – Europe” (Wealth & Finance International), «Best Investment Management Software Solutions Provider – Ηνωμένο Βασίλειο» (International Finance Magazine), «Best Investment Management Software Solutions Provider – Ελλάδα» (International Finance Magazine), «Best Financial Solutions Provider of the Year – Ηνωμένο Βασίλειο» (Global 100 – 2019), «Best Investment Management Software Provider – Ελλάδα 2019 (International Finance Awards 2019) κ.λπ.