Περαιτέρω ανάπτυξη στο υπόλοιπο της τρέχουσας χρονιάς «βλέπει» η διοίκηση της Profile Software, με την εταιρεία να καταγράφει αύξηση του τζίρου κατά 17% το α’ εξάμηνο του 2021 και διπλασιασμό της κερδοφορίας της, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα το 2020. Τα συνολικά χρηματικά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονται στα 14,4 εκατ. ευρώ και τα καθαρά διαθέσιμα στα 7,5 εκατ. ευρώ, τα οποία συνυπολογιζόμενα με την αξία των ίδιων μετοχών που διατηρούσε η εταιρεία στο τέλος του α’ εξαμήνου ανέρχονται σε  8,57 εκατ. ευρ΄ω.

Κατά το εξεταζόμενο διάστημα, ο όμιλος ενίσχυσε τις πωλήσεις του εξωτερικού, οι οποίες ανέρχονται στο 70% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ όσον αφορά στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε την παραγωγική λειτουργία του εξελιγμένου συστήματος ψηφιοποίησης των πρακτικών, στις ποινικές δίκες της χώρας, για λογαριασμό του υπουργείου Δικαιοσύνης, στα πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά ενώ σύντομα το σύστημα θα επεκταθεί στο σύνολο των Ποινικών Δικαστηρίων της χώρας. Επιδίωξη της Profile είναι η συμμετοχή της σε μια σειρά από νέα έργα ψηφιοποίησης του Δημοσίου τομέα.

O όμιλος Profile στα σημεία – A’ εξάμηνο

Κύκλος εργασιών

2021: 8,04 εκατ. ευρώ

2020: 6,84 εκατ. ευρώ

EBITDA

2021: 2,4 εκατ. ευρώ

2020: 1,87 εκατ. ευρώ

Κέρδη μετά από φόρους

2021: 751.000 ευρώ

2020: 383.000 ευρώ