Η Profile Software ανέπτυξε την πλατφόρμα dikes.moj.gov.gr, μια νέα υπηρεσία η οποία παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο (δικηγόρο, διάδικο, μάρτυρα κ.α.) ενημέρωση μέσω διαδικτύου και σε πραγματικό χρόνο για την πορεία των πινακίων/εκθεμάτων στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια. Πρόκειται για ένα έργο που ξεκινά την πιλοτική του λειτουργία από το Πρωτοδικείο Αθηνών και θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, καθώς και στην πιο ομαλή ροή των δικαστικών διαδικασιών.

Σύντομα η υπηρεσία πρόκειται να επεκταθεί στα Πρωτοδικεία Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Χαλκίδας, ενώ επίσης θα ενεργοποιηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στο επόμενο δίμηνο, και υπηρεσία αποστολής SMS, μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ενημερώνεται για την πορεία των εκθεμάτων. Να σημειωθεί πως η υπηρεσία αντλεί δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα που αφορά στην ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των δικαστηρίων, που έχει υλοποιήσει, επίσης, η Profile.

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία
Μπαίνοντας στην πλατφόρμα, οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν την δίκη/υπόθεση ενδιαφέροντος τους, μέσω αριθμού κτηρίου, αριθμού αίθουσας ή κωδικού πινακίου. Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους πολίτες, χωρίς εγγραφή ή προσωποποιημένη σύνδεση και αφορά αποκλειστικά στην πορεία των υποθέσεων της ημέρας (υποθέσεις που έχουν δικαστεί, που πρόκειται να δικαστούν ή που δεν θα δικαστούν και ανήκουν στο ίδιο πινάκιο).

Οι πληροφορίες  που παρουσιάζονται είναι ανωνυμοποιημένες, κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Έτσι, στο εκάστοτε πινάκιο/έκθεμα εμφανίζονται μόνο ο αύξων αριθμός και οι αριθμοί κατάθεσης δικογράφου της υπόθεσης, καθώς και τα αρχικά των διαδίκων. Στη συνέχεια αναγράφονται ο χρόνος της τελευταίας ενημέρωσης και κατά πόσο η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα, εκδικάζεται εκείνη τη στιγμή ή εκδικάστηκε, αναβλήθηκε κοκ.