Η Profile Software επελέγη από τον διεθνή τραπεζικό οργανισμό Banque Travelex, με έδρα το Παρίσι, που επέλεξε την τραπεζική πλατφόρμα FMS.next, κατόπιν διεθνούς αξιολόγησης κορυφαίων τραπεζικών συστημάτων ως κεντρικό σύστημα, για την παροχή υπηρεσιών multi-currency online banking στη γαλλική αγορά.

Μέσω του αρθρωτού σχεδιασμού του και των σύγχρονων τεχνολογικών προτύπων που ενσωματώνει, το FMS.next επιτρέπει εύκολη προσαρμογή στις απαιτήσεις του οργανισμού όπως αυτός αναπτύσσεται και διαφοροποιείται, προσφέροντας υψηλά επίπεδα ευελιξίας τόσο για την Travelex όσο και τους συνεργάτες του ομίλου. Το FMS.next διαθέτει ολοκληρωμένη core banking λειτουργικότητα σε ένα εύχρηστο περιβάλλον εργασίας, χωρίς να απαιτεί σύνθετες υποδομές και χρονοβόρες διαδικασίες υλοποίησης. Η χρήση των τεχνολογικά προηγμένων εργαλείων του, εξασφαλίζει ασφάλεια των online συναλλαγών, προσφέροντας αξιόπιστη ροή εργασιών και επισπεύδοντας την κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων ενός διεθνούς διαδικτυακού τραπεζικού οργανισμού.