Την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας που θα δραστηριοποιείται στον κλάδο των fintech υπηρεσιών δρομολογεί η Profile Software. Στις αρχές του μήνα η αρμόδια γενική διεύθυνση του υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης) ενέκρινε την υπαγωγή στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου ενός επενδυτικού σχεδίου ύψους 7,99 εκατομμυρίων ευρώ της υπό σύσταση εταιρείας Profile Fintech ΑΕΒΕΠ, το οποίο αναφέρεται στη δημιουργία εταιρείας πληροφορικής, θυγατρικής της εισηγμένης Profile Software, στο χώρο του Financial Technology, μέσω της προμήθειας εξειδικευμένων πλατφορμών λογισμικού που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ειδικού λογισμικού και υπηρεσιών. Βάσει την απόφασης, στο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας χορηγείται ενίσχυση ύψους 1.887.637,50 ευρώ, με τη μορφή της επιχορήγησης. Από την υλοποίηση της επένδυσης αναμένεται να δημιουργηθούν 24 θέσεις εργασίας.

Σημειώνεται ότι η Profile Software πριν από λίγους μήνες εξαγόρασε το 100% της εταιρείας ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης επενδύσεων Euronext Centevo, οι λύσεις της οποίας καλύπτουν τους τομείς του Asset ManagementFund ManagementTrust Management και Family Office. Στα τέλη Μαρτίου ο πρόεδρος της εταιρείας, Μπάμπης Στασινόπουλος, είχε προαναγγείλει και νέα εξαγορά με συμπληρωματικότητα δραστηριότητας στον τομέα του banking έως το τέλος της φετινής χρονιάς, κάνοντας λόγο για συζητήσεις που βρίσκονταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο.