Τι περιλαμβάνει η διοίκηση έργων και τι η ηγεσία έργων; Ο project manager πρέπει να διοικεί ή να ηγείται ενός έργου;

Ηγεσία, Ηγέτες, Ηγετικά Χαρακτηριστικά, Ηγεσία στις Επιχειρήσεις, Ηγεσία στα Eργα: Μήπως είναι καιρός να περάσουμε από τη «Διοίκηση Eργων» στην «Ηγεσία Eργων»; Μήπως αντί για Project Managers να λέμε Project Leaders;

Ας πάρουμε μια ανάσα: Διοίκηση και Ηγεσία μοιράζονται πολλά χαρακτηριστικά και για πολλούς φαίνονται σαν οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αυτό είναι σωστό μέχρις ενός σημείου, οι διαφορές όμως μεταξύ τους είναι αρκετά μεγάλες ώστε να χρειάζεται να τις ξεχωρίζουμε ως έννοιες.

Διοίκηση Vs Ηγεσία
Σύμφωνα με τον John Kotter, η Διοίκηση απορρέει από μια επίσημη, δομική θέση μέσα σε έναν οργανισμό, ενώ η Ηγεσία όχι απαραίτητα. Ο καθένας μπορεί να είναι Hγέτης ακόμη κα εάν δεν έχει προσληφθεί για αυτό το ρόλο.

Η βασική πρόκληση για τη «Διοίκηση» είναι η αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας. Στη γλώσσα του Project Management αυτό σημαίνει Στοχοθεσία, Σχεδιασμός, Ανάλυση Εργασιών, Χρονοπρογραμματισμός, Παρακολούθηση και Eλεγχος Κόστους, κτλ.

Η βασική πρόκληση για τους «Ηγέτες» είναι η αντιμετώπιση των αλλαγών. Αυτό στη γλώσσα του Project Management σημαίνει δημιουργία Οράματος (Vision), Ικανότητες Επιρροής, Παρακίνησης, Διαπραγματεύσεων και Καθοδήγησης ανθρώπων κα ομάδων για την επίτευξη των στόχων του Eργου και του Οργανισμού που υπηρετούν.

Εν συντομία, Διοίκηση σημαίνει να λειτουργείς σωστά μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια και δομή, ενώ Ηγεσία σημαίνει να δημιουργείς τη δομή και τα πλαίσια μέσα στα οποία να λειτουργείς.


And the winner is… both
Τι κάνουμε, λοιπόν, και τι διαλέγουμε για τα έργα μας, Διοίκηση ή Ηγεσία; Φυσικά και τα δύο μαζί! Ο Project Manager του εικοστού πρώτου αιώνα πρέπει να έχει αναπτύξει και να αξιοποιεί δεξιότητες Διοίκησης και Ηγεσίας, αυτό διαφοροποιεί τους αποτελεσματικούς Διευθυντές Eργων από το πλήθος.

Ποια είναι, όμως, η αναλογία του μίγματος; Πόσο τοις εκατό management και πόσο τοις εκατό leadership; Αυτό εξαρτάται από το είδος του Eργου και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζητείται να υλοποιηθεί. Το σίγουρο είναι -το λέει και ο τίτλος- ότι ο project manager πρέπει να είναι κατ’ αρχήν manager. Από την άλλη, είναι πλέον αδιαμφισβήτητο, ότι οι ηγετικές ικανότητες και συμπεριφορές των Διευθυντών Eργων, επηρεάζουν άμεσα την επιτυχία των Eργων και τη βιωσιμότητα των οργανισμών μέσα στους οποίους λειτουργούν.

Αυτό αποδεικνύει και η μελέτη του Project Management Institute με τίτλο «Emotional Intelligence and Projects» της οποίας ηγήθηκε ο Nicholas Clarke, ένας από τους κεντρικούς ομιλητές του Project Management Congress 2010.

Στις 25 Νοεμβρίου θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από τον ίδιο σχετικά με «την πολύπλοκη φύση της Ηγεσίας: Αναζητώντας ένα αποτελεσματικό μοντέλο για τη Διοίκηση Eργων». Επίσης, μαζί με τους υπόλοιπους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα έχουμε την ευκαιρία να ερευνήσουμε τη σχέση των ηγετικών ικανοτήτων με τις πολλές και δύσκολές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Project Managers και οι επιχειρήσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση των Eργων τους.

Αναφορές:
John Kotter, “What Leaders Really Do”, Harvard Business Review
Nicholas Clarke, “Emotional Intelligence and Projects”, Project Management Institute

To Project Management Congress 2010
www.pmcongress.gr, συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοίκησης Eργων (PMI Greece Chapter) και τη BOUSSIAS και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου, στο Αμφιθέατρο της OTEAcademy. Η παρακολούθηση του Συνεδρίου σας εξασφαλίζει 8 PDU’s.

Ο Γιώργος Διακονικολάου είναι συνιδρυτής και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοίκησης Έργων (PMI Greece Chapter), επίσης είναι επιστημονικός υπεύθυνος του συνεδρίου Project Management Congress.