Η μετάβαση υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από την παράδοση μιας λύσης από ομάδα-ες σχεδιασμού σε αυτήν του QA για σκοπούς προσυμφωνημένων δοκιμών, βάσει ενός test plan.

Φυσικά δεν τελειώνει εκεί το Service Transitioning. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι συγκαταλέγει και τον Project Manager στην προσπάθεια διασφάλισης ότι η νέα λύση, μετά το QA, στο στάδιο του Release, δεν θα επηρεάσει την ακεραιότητα παραγωγικού περιβάλλοντος.

Το ερώτημα είναι ποιες ενέργειες στη μετάβαση υπηρεσιών σε επίπεδο κύκλου ζωής υπηρεσίας, θα πρέπει να θεωρηθούν παραδοτέα έργου για τον project manager. Τα έργα θεωρούνται προσωρινές οργανικές δομές που επιδιώκουν έναν στόχο που μόλις επιτευχθεί ξεκινά η αποδόμηση αυτών των ομάδων. Αντιθέτως, οι διαδικασίες δεν παύουν να υφίστανται και μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενες επ’ αορίστου χρόνου.

Τα έργα συνθέτουν μείγμα ανθρώπων, διαδικασιών και εργαλείων. Η διαδικασία είναι όντως… απλά μια διαδικασία. Άρα οι διαδικασίες ενός οργανισμού δεν είναι ποτέ παρόμοιες, αλλά μπορούν να αλληλεπιδρούν η μια με την άλλη. Ένας οργανισμός μπορεί να έχει ένα έργο για να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος μιας διαδικασίας. Ακολουθούν παραδείγματα όπως:

 • Μια αλλαγή μπορεί να προγραμματιστεί ως μια διαδικασία.
 • Μια δοκιμή σε μια αλλαγή μπορεί να είναι διαδικασία.
 • Μια εφαρμογή μια αλλαγής μπορεί να είναι διαδικασία.
 • Μια αποκατάσταση συμβάντος είναι μια διαδικασία.
 • Μια ανάλυση προβλήματος μπορεί να είναι διαδικασία.
 • Μια ανανέωση πέντε SLAs μπορεί να είναι διαδικασία.
 • Ένας έλεγχος ή ενημέρωση στην CMDB μπορεί να είναι διαδικασία.
 • Η αναγνώριση ενός ρίσκου στην IT υποδομή μπορεί να είναι διαδικασία.
 • Η ανάπτυξη ενός πλάνου διαθεσιμότητας υπηρεσίας μπορεί να είναι διαδικασία κ.ο.κ.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο του αντικείμενου ενός έργου. Τα κριτήρια μπορούν να είναι τα ακόλουθα:

 • Ο στόχος είναι σύνθετος
 • Ο στόχος έχει υψηλό οικονομικό κόστος
 • Το έργο έχει υψηλό ρίσκο

Έργα και Διαδικασίες δρουν ανεξάρτητα. Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να αναπτυχθεί μια μέθοδος project management δίπλα σε μια μεθοδολογία service management.