Στην επόμενη τεχνολογικά ημέρα επιχειρεί να περάσει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, καθώς προκηρύχθηκε, με αναθέτουσα Αρχή το ΤΕΕ, ο σχετικός διαγωνισμός, εκτιμώμενης αξίας 9,4 εκατ. ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος, το οποίο θα παρέχει σημαντικές τουριστικές πληροφορίες με γρήγορο και απλό τρόπο, καθώς και μια σειρά χρήσιμων λειτουργιών όπως αυτοματοποιημένες τουριστικές υπηρεσίες, αποτελεσματική αναζήτηση τουριστικών αξιοθέατων, παροχή πληροφοριών σχετικά με πραγματικές αποστάσεις, ταξίδια, ναύλους και εισιτήρια.

Επιπλέον, το σύστημα θα στοχεύει στη διάθεση χαρτών, στην προσβασιμότητα σε πληροφορίες σχετικά με τα μέσα μεταφοράς, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ, στη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων και καταγγελιών, δυνατότητα αναζήτησης σχετικά με θέματα που αφορούν στον πολιτισμό, ενημέρωση πολιτών και τουριστών σχετικά με έντονα καιρικά φαινόμενα, ανακοινώσεις, υπενθυμίσεις πτήσεων και δρομολογίων και υπενθυμίσεις για συγκεκριμένες εκδηλώσεις κλπ.