Στην προκήρυξη του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση της υποδομής του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud)», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7,9 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ προχώρησε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι προσφορές θα κατατεθούν στις 7 Φεβρουαρίου 2022 και θα αποσφραγιστούν μια μέρα μετά. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

 • Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής
 • Επαύξηση και επέκταση των κεντρικών αποθηκευτικών υποδομών (storage).
 • Επέκταση της υποδομής λήψης αντιγράφων ασφαλείας
 • Επέκταση του δικτύου fc της κεντρικής αποθηκευτικής υποδομής (storage area network).
 • Επέκταση της υπολογιστικής υποδομής και της επαύξησης της απαιτούμενης αδειοδότησης των λογισμικών λήψης αντιγράφων ασφαλείας.
 • Δημιουργία υποδομής αποθήκευσης των αντιγράφων ασφαλείας σε δεύτερο κέντρο δεδομένων, για την επαύξηση της προστασίας των δεδομένων.
 • Επαύξηση της υπολογιστικής ισχύος του συστήματος φιλοξενίας μεγάλων βάσεων δεδομένων και επαύξηση της αδειοδότησης του λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας του.
 • Ενοποίηση του λογισμικού διαχείρισης της εικονικοποιημένης υπολογιστικής υποδομής.
 • Επικαιροποίηση και ενίσχυση της υποδομής διαμοιρασμού του φόρτου διακίνησης των δεδομένων
 • Επικαιροποίηση της υποδομής περιμετρικής προστασίας
 • Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης / υλοποίησης του έργου