Σε τροχιά προκήρυξης εισέρχεται ο διαγωνισμός της ΗΔΙΚΑ για την «εγκατάσταση συστημάτων RIS PACS και απομαγνητοφώνησης ιατρικών πράξεων και γνωματεύσεων στα δημόσια νοσοκομεία και τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 36,3 εκατ. ευρώ, μαζί με το δικαίωμα της προαίρεσης και τις υπηρεσίες συντήρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δ.σ. της ΗΔΙΚΑ ενέκρινε το τεύχος διακήρυξης που περιλαμβάνει όλους τους όρους του διαγωνισμού. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση εθνικού πληροφοριακού συστήματος για την ψηφιακή διαχείριση απεικονιστικών εξετάσεων στο σύνολο των Μονάδων Υγείας και τις δομές ΠΦΥ της χώρας. Σε κάθε μονάδα υγείας θα εγκατασταθεί ειδικός εξοπλισμός για τη λειτουργία των εφαρμογών αλλά και διαγνωστικός εξοπλισμός ώστε να μπορούν οι μονάδες να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά τις ακτινοδιαγνωστικές σειρές και εικόνες.

Παράλληλα το έργο σχεδιάζεται ώστε να παρέχει σε όλες τις μονάδες υγείας τον αρχικό εξοπλισμό και υποδομή ώστε να μπορούν να μεταφέρουν το σύνολο των διαδικασιών της διαχείρισης ακτινοδιαγνωστικών εργαστηρίων ηλεκτρονικά και να αποθέτουν το σύνολο της πληροφορίας τόσο τοπικά όσο και κεντρικά μέσα από το Κεντρικό Εθνικό Νεφουπολογιστικό Αποθετηρίο VNA και ανάκτησης ιατρικών διαγνωστικών εικόνων.

Η λύση βασίζεται στη λογική ενός κατανεμημένου μοντέλου διαχείρισης και προσωρινής αποθήκευσης σε επίπεδο Νοσοκομείου και Υγειονομικής Περιφέρειας (μέγιστος χρόνος 6 μήνες) και τελικής κατάληξης των εξετάσεων σε ένα κεντρικό εθνικό αποθετήριο, ανεξαρτήτου τεχνολογίας των συσκευών με βασική προϋπόθεση την υποστήριξη του προτύπου DICOM, το οποίο είναι διεθνώς ένα από τα πιο διαδεδομένα και υψηλά υιοθετούμενα πρότυπα ψηφιακής διαχείρισης των απεικονιστικών εξετάσεων.