Η Huawei απέσπασε τον Μάιο του 2018 από τη Vodafone τη διάκριση «Προμηθευτής της Δεκαετίας».

Τα Βραβεία Προμηθευτών της Vodafone αναγνωρίζουν εταιρείες που με εξαιρετική συνέπεια υποστηρίζουν τη συνεχή προσπάθεια του Ομίλου Vodafone για ακόμα πιο αποδοτική λειτουργία και εξασφάλιση μεγαλύτερων παροχών προς τους πελάτες της. Το βραβείο «Προμηθευτής της Δεκαετίας» αναδεικνύει την συνεισφορά της Huawei ως μακροπρόθεσμο στρατηγικό εταίρο της Vodafone και υπογραμμίζει τη δέσμευση της Huawei να παρέχει υψηλής ποιότητας λύσεις και υπηρεσίες με στόχο την υποστήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης της Vodafone.Το βραβείο απονεμήθηκε στην Huawei από τον Ninian Wilson, Global Supply Chain Director & CEO της Vodafone Procurement Company (VPC), και την ομάδα διαχείρισης της VPC, κατά τη διάρκεια της Ετήσιας τελετής «Προμηθευτών» της Vodafone και της  επετείου 10 ετών της VPC.