Προς κατακύρωση στην ένωση εταιρειών «Vodafone – Q&R» οδεύει, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, ο διαγωνισμός, ύψους 4,8 εκατ. ευρώ, που διενεργεί η ΚτΠ για τον «μετασχηματισμό διαδικασιών προξενικών υπηρεσιών». Στο διαγωνισμό συμμετείχε, επίσης, η κοινοπραξία «Ernst & Young – OTS – Crowdpolicy». Αντικείμενο της σύμβασης είναι o μετασχηματισμός και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών των παρεχόμενων προξενικών υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με εναλλακτικούς τρόπους διεκπεραίωσης αιτημάτων πέραν της φυσικής παρουσίας των πολιτών, που αφορούν κυρίως στις παρακάτω διοικητικές διαδικασίες: πιστοποιητικό μόνιμου κατοίκου, ληξιαρχικές πράξεις-δημοτολόγιο, διαβατήρια, στρατολογικά, πληρεξούσια, μετοικεσίες, φορολογικά-τελωνειακά καθώς και λοιπά θέματα.

Στο έργο περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραμετροποίησης, υλοποίησης, εφαρμογής και υποστήριξης λειτουργίας των ανασχεδιασμένων προξενικών διαδικασιών. Το προτεινόμενο έργο μετασχηματίζει πλήρως τις διαδικασίες Προξενικών υπηρεσιών μέσω της λειτουργίας υπηρεσίας εικονικής υποβοήθησης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (virtual assistant) για πρόσβαση στην πληροφορία, ψηφιακή υποβολή εγγράφων και διασύνδεση με ψηφιακές πλατφόρμες της Γενικής Κυβέρνησης και παράλληλα τις απλουστεύει.

Οι νέες διαδικασίες θα υποστηρίζουν και θα περιλαμβάνουν την άμεση και επί 24ωρης βάσης επικοινωνία των πολιτών με τις Προξενικές Αρχές για ζητήματα όπως:

  • Απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες στους προξενικούς υπαλλήλους των Αρχών
  • Ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων (ηλεκτρονική κατάθεση).
  • Προσδιορισμός ημέρας και ώρας παραλαβής αιτούμενων εγγράφων στις περιπτώσεις που απαιτείται ταυτοπροσωπία.
  • Ηλεκτρονική πληρωμή των προξενικών τελών από τους πολίτες για τις διοικητικές πράξεις των Αρχών.