Προς κατακύρωση στην ένωση εταιρειών που απαρτίζεται  από τις Nova ICT και Τhalis  (εταιρεία του ομίλου Motor Oil) βαίνει, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX,  o διαγωνισμός που διενεργεί  ο δήμος Ηρακλείου Κρήτης  με αντικείμενο «προμήθεια  και εγκατάσταση υποδομών και συστημάτων SSC για ένα  βιώσιμο και πράσινο αστικό περιβάλλον».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μία δράση που έχει ως στόχο το σταδιακό μετασχηματισμό του Ηρακλείου σε «έξυπνη πόλη».

Περιλαμβάνει εννέα υποέργα σε διάφορους τομείς, όπως έξυπνες διαβάσεις πεζών, αισθητήρες κίνησης και διαχείρισης κυκλοφορίας, έξυπνες στάσεις συγκοινωνιών, εγκατάσταση προγράμματος «Πληρώνω όσο καταναλώνω» στη διαχείριση των απορριμμάτων, εγκατάσταση συστήματος καταγραφής σεισμικής δραστηριότητας, αλλά και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια κ.ά. Το έργο χρηματοδοτείται  από το Ταμείο Ανάκαμψης.