Το cloud ERP χαρακτηρίζεται από πολλαπλές παραμέτρους, μερικές από τις οποίες ορίζονται από τους παρόχους και άλλες από τους χρήστες. Πρέπει οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων να προσδιορίσουν τον συνδυασμό χαρακτηριστικών που ευνοούν και ταιριάζουν στην επιχείρησή τους και στις τεχνικές απαιτήσεις τους.

Η τοποθεσία της αποθήκευσης των δεδομένων και η διαχείρισή τους είναι ένα παράδειγμα αυτών των παραμέτρων. Σε πολλούς τομείς του cloud, όπως το email, ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού δεν γνωρίζει ή και δεν ενδιαφέρεται για το πού αποθηκεύονται «φυσικά» τα δεδομένα του, εφόσον είναι ασφαλή και προσβάσιμα. Στα συστήματα ERP, ωστόσο, η εταιρεία στην οποία ανήκουν τα δεδομένα θεωρεί την τοποθεσία τους μείζον ζήτημα. Για παράδειγμα, πολλές εταιρείες στην Ευρώπη είναι διστακτικές στο να αποθηκεύουν τα δεδομένα τους off-premises. Η Gartner κατηγοριοποιεί τις διαστάσεις του cloud ERP σε τρεις ομάδες:

 • Τεχνολογικές και αρχιτεκτονικές: περιλαμβάνει την πλευρά του Internet της λύσης, το επίπεδο του διαμοιρασμού της τεχνολογίας, τον έλεγχο των αλλαγών στο λογισμικό, την επιρροή στους κύκλους αναβάθμισης και την τοποθεσία των δεδομένων.
 • Οικονομικές: αφορά την επεκτασιμότητα και την ευελιξία, τη μετρήσιμη χρήση και τους τύπους αδειών.
 • Υπηρεσίες: περιλαμβάνει την πλευρά των υπηρεσιών, τη διαχείριση των υπηρεσιών που παρέχονται, την τοποθεσία και τη διαχείριση των δεδομένων και τα μοντέλα ανάπτυξης.

Οι εταιρείες πρέπει να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τα χαρακτηριστικά των παροχών cloud ERP που είναι διαθέσιμα. Πολλές από τις διαθέσιμες στην αγορά παροχές είναι cloud- hosted συστήματα ERP με παραδοσιακές single-tenant αρχιτεκτονικές, όπου ο πάροχος προσφέρει ένα επίπεδο υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών και subscription-based αδειοδότηση. Αυτές είναι διαφορετικές από τα cloud-native (public) software-as-a-service συστήματα ERP, τα οποία συνήθως έχουν multitenant αρχιτεκτονική.

Μια σημαντική διαφορά ανάμεσα σε αυτές είναι το επίπεδο παραμετροποίησης. Συνήθως, ένα hosted ERP επιτρέπει στους χρήστες να τροποποιούν και να παραμετροποιούν το ERP με λιγότερους περιορισμούς σε σχέση με ένα on-premises σύστημα. Αυτό συμβαίνει γιατί η τεχνική αρχιτεκτονικής είναι ίδια και ο πελάτης συνήθως ο μοναδικός ιδιοκτήτης και χρήστης του συστήματος.

Ένα hosted ERP είναι παρόμοιο με μια private cloud εφαρμογή. Η αρχιτεκτονική του multitenant SaaS ERP έχει ως αποτέλεσμα περισσότερους περιορισμούς στο πώς τα συστήματα μπορούν να παραμετροποιηθούν και συχνά μπορούν να ρυθμιστούν, ωστόσο οι αλλαγές στον βασικό τους κώδικα και στη βασική τους λειτουργία δεν επιτρέπονται ή απαιτούν επιπλέον τεχνολογίες και εργαλεία.

Η επιλογή ενός συστήματος cloud ERP αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα στον προσδιορισμό του. Τα επόμενα βήματα είναι να προσδιοριστούν περισσότερες λεπτομέρειες των παραμέτρων αυτών, όπου ο πάροχος προσφέρει περισσότερες επιλογές. Παρακάτω θα δούμε τις αλληλεξάρτηση μεταξύ των παραμέτρων αυτών που προσδιορίζουν το cloud ERP.

Τεχνολογία και αρχιτεκτονική
Ένας αριθμός παραμέτρων προσδιορίζεται από τις υποκείμενες αρχιτεκτονικές του ERP συστήματος:

 • Τα περισσότερα συστήματα ERP χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες του Internet για να επιτρέψουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο σύστημα. Ωστόσο, σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και τεχνολογίες WAN. Μία μεγάλη διαφορά μπορεί να είναι ο τύπος του client που χρησιμοποιείται στο hardware του τελικού χρήστη. Ορισμένα συστήματα απαιτούν την μεμονωμένη υιοθέτηση rich-client τεχνολογίας, η οποία κάνει τη διακυβέρνηση δυσκολότερη, αλλά μπορεί να προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία στο χρήστη. Πολλοί πάροχοι υιοθετούν επιλογές που μπορούν να τρέξουν εκτός του επιλεγμένου στάνταρντ Internet Browser.
 • Το αν το επίπεδο της βάσης δεδομένων μοιράζεται θα προσδιορίσει τη φυσική τοποθεσία των δεδομένων. Για παράδειγμα, αν τα δεδομένα της εφαρμογής αποθηκεύονται σε multitenant βάση δεδομένων του συστήματος ERP, τα δεδομένα δεν μπορούν να εξαχθούν ή να αποθηκευθούν και να επεξεργαστούν σε διαφορετική τοποθεσία. Σε ένα hosted περιβάλλον, τα δεδομένα αποθηκεύονται και επεξεργάζονται μέσα στο κέντρο δεδομένων που έχει επιλέξει ο πελάτης, συμπεριλαμβάνοντας και το περιβάλλον cloud.
 • Αν το λογισμικό εφαρμογών μοιράζεται, ο έλεγχος στις αλλαγές του λογισμικού δεν είναι πλέον στα χέρια του κατόχου και του δίνει μόνο περιορισμένες επιλογές αναφορικά με τον χρόνο των αναβαθμίσεων. Σε πολλές περιπτώσεις, μικρότερες αλλαγές, όπως τα patches, εφαρμόζονται στη λύση σε τακτική βάση.
 • Οι εφαρμογές που μοιράζονται τις υποκείμενες τεχνολογίες, για παράδειγμα τρέχουν στην ίδια υποδομή as-a- service (IaaS) ή PaaS, συχνά μπορούν να αναπτυχθούν σε μορφή self-service. Ένα νέο παράδειγμα μιας τέτοιας εφαρμογής μπορεί να ενεργοποιηθεί χωρίς να χρειάζεται να περιμένει ο πελάτης για τη χρονοβόρα εγκατάσταση των δράσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Για επιχειρησιακές εφαρμογές με μικρότερη έκταση, όπως ένα εργαλείο Sales Force Automation, η εφαρμογή self-service μπορεί να σχετίζεται με τη δημιουργία νέων περιπτώσεων παραγωγής για την περαιτέρω οργάνωση των πωλήσεων. Στην περίπτωση μιας πιο πολύπλοκης σουίτας ERP, η δυνατότητα αυτή θα είναι πιο σχετική για τη δοκιμή και την ανάπτυξη συστημάτων.

Οικονομικές
Αν και η επεκτασιμότητα μιας λύσης εξαρτάται από την τεχνολογία της, δεν εξαρτάται απευθείας από το επίπεδο τεχνολογίας στο οποίο βρίσκεται. Ένα single-tenant σύστημα που φιλοξενείται σε αποκλειστική υποδομή μπορεί να είναι το ίδιο ευέλικτο και επεκτάσιμο με ένα multitenant σύστημα SaaS. Επίσης, ένα αποκλειστικό περιβάλλον φιλοξενίας προσφέρει καλύτερη προστασία ενάντια στη μειωμένη επεκτασιμότητα που μπορεί να προκληθεί από την κατανάλωση πόρων από άλλους «φιλοξενούμενους» στην ίδια υποδομή. Οι πάροχοι λύσεων multitenant χρειάστηκε να δημιουργήσουν μηχανισμούς για την προστασία των πελατών τους από το να επηρεάζουν αρνητικά ο ένας τον άλλον.

Ιδιαίτερα για εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για αρκετά χρόνια, μπορεί να είναι πιο ακριβό να αγοράσει κάποιος τα δικαιώματα χρήσης ως προεπιλεγμένη διαρκή άδεια και να πληρώνει για τη συνεχή διαχείριση, υποστήριξη και συντήρηση με μοντέλο συνδρομής. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο τώρα, καθώς πρόσφατα έχουν εμφανιστεί αρκετοί πάροχοι που προσφέρουν υψηλά – και πρωτοφανή – επίπεδα εκπτώσεων στα κόστη των αδειών.

Υπηρεσίες
Με ένα πιο επικεντρωμένο στις υπηρεσίες ERP, το προϊόν που προσφέρει την υπηρεσία γίνεται λιγότερα σχετικό. Στη θεωρία, πολλές επιχειρησιακές λειτουργίες μπορούν να διανεμηθούν από εντελώς διαφορετικά συστήματα και από πολλαπλούς παρόχους, «χαλαρά» συνδεδεμένα μεταξύ τους, απλά για να εξασφαλίζεται το απαιτούμενο επίπεδο ακεραιότητας της διαχείρισης των δεδομένων. Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να γίνει από ένα τρίτο cloud-based πρόγραμμα που επιλέγει δεδομένα από διάφορες πηγές και τα συνδυάζει με επίκεντρο τον πελάτη. Το επίπεδο των υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών που προσφέρεται από τον πάροχο και επιλέγεται από τους τελικούς χρήστες εξαρτάται εν μέρει από την service-based φύση του συστήματος ERP.

Σε ένα πλήρες σύστημα SaaS όπου η λογική της εφαρμογής μοιράζεται, οι περισσότερες υπηρεσίες διαχείρισης εφαρμογών προσφέρονται από τον πάροχο και συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο των παροχών. Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την αποδοχή των υπηρεσιών αυτών, καθώς ούτε οι πόροι της επιχείρησης ούτε οι υπηρεσίες ενός τρίτου παρόχου μπορούν να προσφέρουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες. Στην περίπτωση ενός hosted single-tenant ERP συστήματος, ωστόσο, το επίπεδο των υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών που προέρχονται από εξωτερικές πηγές μπορεί να εκτείνεται από το «τίποτα» μέχρι και «όλα» και οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν με βάση την ποιότητα και την τιμή. Στο μοντέλο αυτό, είναι ευκολότερη η εναλλαγή μεταξύ παρόχων, κάτι που δεν γίνεται στο SaaS ERP.

Συνδυασμός χαρακτηριστικών όπου και όπως χρειάζεται
Πολλαπλοί συνδυασμοί χαρακτηριστικών είναι πιθανοί ανάμεσα στις οικονομικές, τεχνολογικές και αρχιτεκτονικές παραμέτρους, καθώς και ομάδες υπηρεσιών. Για παράδειγμα, ένας τύπος άδειας συνδρομής μπορεί να συνδυαστεί με sharing τεχνολογίας μόνο σε επίπεδο υποδομής και μόνο με application middleware και υπηρεσίες διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Εναλλακτικά, στην περίπτωση ενός multitenant SaaS ERP, όπου όλη η τεχνολογία και οι εφαρμογές μοιράζονται, η τοποθεσία των δεδομένων και το επίπεδο υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών είναι προκαθορισμένα από τον πάροχο και αυτός κατέχει τον πλήρη έλεγχο των αναβαθμίσεων και τον αλλαγών στο λογισμικό.

Καθορίζοντας επιπλέον χαρακτηριστικά κατά την επιλογή
Μετά την επιλογή του cloud ERP που ικανοποιεί βέλτιστα τις επιχειρησιακές απαιτήσεις μιας εταιρείας, πρέπει να εξεταστούν και οι ακόλουθες παράμετροι:

 • Ο τύπος licensee που θα βοηθήσει στον έλεγχο των δαπανών της λύσης, κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.
 • O τύπος των υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών που χρειάζονται. Το από πού προέρχονται οι υπηρεσίες αυτές θα βοηθήσει στην εξισορρόπηση των εσωτερικών και εξωτερικών πόρων, ενώ μπορεί να παρέχει και ταχύτερη πρόσβαση στις δεξιότητες που είναι διαθέσιμες στην αγορά.
 • Το μοντέλο διακυβέρνησης και οι ανάγκες του οργανισμού για περιόδους χωρίς διακοπές θα επηρεάσουν τους κύκλους αναβάθμισης που θα συμφωνηθούν με τον πάροχο.
 • Η τοποθεσία των δεδομένων θα βοηθήσει την εταιρεία να διαχειριστεί εσωτερικές ανησυχίες και πιθανά ζητήματα συμμόρφωσης.
 • Στο τέλος της χρήσης, το να έχει η εταιρεία-χρήστης συμβατικές και τεχνικές παροχές, θα διευκολύνει την αλλαγή σε διαφορετική λύση.

Η λήψη της σωστής επιλογής σε όλες αυτές τις παραμέτρους θα βοηθήσει να αυξηθεί η αξία που προέρχεται από τη χρήση ενός συστήματος ERP, ενώ παράλληλα θα ελαχιστοποιήσει τους σχετικούς κινδύνους.