Η αξιοποίηση της τεχνολογίας από τις ναυτιλιακές εταιρείες ανοίγει νέους ορίζοντες για την πιο αποδοτική διαχείριση μιας ευρείας γκάμας μηχανημάτων και συστημάτων που βρίσκονται εν πλω.

Ο σημαντικότερος προβληματισμός του Διευθυντή της Πληροφορικής παραμένει, όπως και στους υπόλοιπους κλάδους, ο μετασχηματισμός του τμήματός του από κέντρο κόστους σε κέντρο λήψης αποφάσεων. Για να γίνει αυτό, απαιτείται σημαντική προσπάθεια προκειμένου να έρθει η Διεύθυνση Πληροφορικής -και ειδικά ο IT Director- πιο κοντά στο business, με στόχο φυσικά την επιχειρησιακή εξέλιξή της εταιρείας του. Όσον αφορά τον κλάδο της ναυτιλίας, η ιδιαιτερότητά έγκειται στο γεγονός ότι ο στόλος της εταιρείας βρίσκεται σε διαρκή κίνηση. Από αυτό γίνεται φανερό ότι η απρόσκοπτη διαθεσιμότητα των συστημάτων επικοινωνίας του πλοίου, αλλά και του γραφείου, αποτελούν ύψιστη αναγκαιότητα, όχι μόνο σε επιχειρησιακό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ασφάλειας πληρώματος.

Δορυφορικά συστήματα broadband
Μια ναυτιλιακή εταιρεία σήμερα οφείλει να επενδύει σε τεχνολογικές λύσεις και υπηρεσίες, καθώς τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει από αυτό είναι σημαντικά. Μια πολύ σημαντική επένδυση είναι αυτή που αφορά τα δορυφορικά συστήματα broadband. Η διάθεση επαρκούς bandwidth θα δώσει στο πλοίο τη δυνατότητα να αποτελέσει προέκταση του γραφείου ξηράς (voice και data), ενώ, ταυτόχρονα, θα εξασφαλιστεί και το Crew welfare. Η αρχική επένδυση σε δορυφορικό σύστημα με ικανοποιητικό bandwidth συνδέεται με ένα διόλου ευκαταφρόνητο κόστος, όμως τα οφέλη για την εταιρεία σε επιχειρησιακό επίπεδο είναι πολλά – εάν σκεφτούμε ειδικά ότι αποτελεί το υπόβαθρο, ώστε να χτίσουμε πάνω σε αυτό πλήθος αυτοματοποιημένων διαδικασιών και να έχουμε, φυσικά, ευχαριστημένα πληρώματα, μέσω της παροχής Internet browsing αξιοπρεπούς ταχύτητας, υψηλής ποιότητας τηλεφωνική επικοινωνία και υπηρεσιών TV/Video streaming

Ανεκμετάλλευτα δεδομένα
Οι ναυτιλιακές εταιρείες ενσωματώνουν σχετικά αργά τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Το φαινόμενο αυτό απαντάται σε όλες τις εταιρείες, ναυτιλιακές ή μη, που βρίσκονται στον ελληνικό χώρο και, δυστυχώς, αυτό αποδεικνύεται και από τις στατιστικές (Global Information Report 2014). Το πλοίο παράγει έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών που μένουν ουσιαστικά ανεκμετάλλευτες. Η τεχνολογία επιτρέπει τη συλλογή και αποστολή των πληροφοριών αυτών στο γραφείο ξηράς και σε συνδυασμό με το ERP, αλλά και με εφαρμογές Business Analytics, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν εποικοδομητικά από όλα τα τμήματα της εταιρείας.

Πλοίο, το κινητό IT
Η εταιρεία μας έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια, αποσκοπώντας στην ενσωμάτωση του συστήματος ERP σε όλα τα επίπεδα λειτουργιών και διαδικασιών του πλοίου και του γραφείου. Το πλοίο αποτελεί, κυριολεκτικά, μια επέκταση του γραφείου ξηράς και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του πλοίου και του γραφείου διασφαλίζει τη συγκέντρωση της πληροφορίας κάτω από μια πλατφόρμα, έτοιμη προς εκμετάλλευση. Η εκμετάλλευση της πληροφορίας αξιοποιείται μέσω ειδικών εργαλείων παραγωγής αναφορών (reporting tools), παρέχοντας ανά πάσα στιγμή στη Διοίκηση, αλλά και στους Διευθυντές των τμημάτων της εταιρείας μας, άμεση πληροφόρηση και γνώση της κατάστασης.

Στο μέλλον σκεφτόμαστε να επενδύσουμε σε τεχνολογίες που θα μας επιτρέψουν να συλλέγουμε πληροφορίες από το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού του πλοίου, αλλά και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο όσον αφορά την κατανάλωση και τον ανεφοδιασμό καυσίμων. Η συγκεκριμένη επένδυση θα μας επιτρέψει να λειτουργούμε “pro-actively” σε επίπεδο βλαβών και να μειώσουμε σημαντικά τις πιθανότητες νοθείας καυσίμων, κατά τον ανεφοδιασμό των πλοίων του στόλου μας.