Η ζήτηση για αποτελεσματικές λύσεις προστασίας από επιθέσεις DDoS είναι ξεκάθαρη και οι ISPs συνειδητοποιούν ότι δεν έχει υπάρξει καλύτερη στιγμή από ότι τώρα για να εισέλθουν στον χώρο των MSSPs.

Οι επιχειρήσεις στις μέρες μας βασίζονται στη συνδεσιμότητά τους στο Διαδίκτυο, είτε αυτή αποτελεί πηγή εσόδων, είτε ένα μέσο επικοινωνίας με τους υφιστάμενους ή εν δυνάμει πελάτες, είτε ένα τρόπο για να τους προσφέρει πρόσβαση σε δεδομένα και εφαρμογές που χρειάζονται για τις καθημερινές τους λειτουργίες. Η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική, τόσο από οικονομικής πλευράς όσο και για την εικόνα της επιχείρησης. Αν και οι οργανισμοί έχουν επενδύσει σε συστήματα αποτροπής της διακοπής πρόσβασης στο Διαδίκτυο, παραμένουν ακόμα ευάλωτοι στην κυριότερη απειλή, ήτοι στις επιθέσεις DDoS.

Αυτές οι επιθέσεις είναι δομημένες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διακόπτουν τη διαθεσιμότητα του υπό επίθεση δικτύου, υπηρεσίας ή εφαρμογής μέσω της κατανάλωσης όλων των διαθέσιμων πόρων. Την προηγούμενη δεκαετία, οι επιθέσεις DDoS αυξήθηκαν σε μέγεθος, πολυπλοκότητα και συχνότητα. Σήμερα, αποτελούν κάτι σύνηθες, έχοντας μεγαλύτερο εύρος στόχων και κινήτρων. Οι επιχειρήσεις δικαιολογημένα ανησυχούν για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στις δραστηριότητές τους μια επιτυχημένη επίθεση DDoS, όπως καταδεικνύουν διεθνείς μελέτες. Πώς, λοιπόν, μπορούν να προστατευθούν από αυτές τις απειλές;

Πρόληψη, η καλύτερη προστασία Οι ISPs και ΜSSPs έχουν τη μοναδική ευκαιρία να προσφέρουν στις εταιρείες προστασία από τις επιθέσεις DDoS, αφού διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες, το προσωπικό, αλλά και το δίκτυο για να ανταπεξέλθουν στην αντιμετώπισή τους. Καταρχάς, υπάρχουν οι «ογκομετρικές επιθέσεις», που αποτελούν τις πιο απλές και συνηθισμένες επιθέσεις DDoS. Οι «ογκομετρικές επιθέσεις» συνίστανται από κίνηση, η οποία δημιουργείται σε αρκετά μεγάλους ρυθμούς, με αποτέλεσμα να προκαλείται συμφόρηση του δικτύου, αποτρέποντας την αυθεντική κίνηση να φτάσει στον προορισμό της.

Οι συγκεκριμένες επιθέσεις μπορούν να είναι μεγάλης κλίμακας, χρησιμοποιώντας τεχνικές reflection και amplification για να μεγεθύνουν τις δυνατότητες του επιτιθέμενου. Περισσότερο πολύπλοκες και συχνές είναι οι επιθέσεις σε επίπεδο εφαρμογής. Οι επιθέσεις αυτού του τύπου αξιοποιούν κίνηση, η οποία δεν είναι εύκολο να διακριθεί εάν προέρχεται από έναν πραγματικό χρήστη, κάτι που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την αναγνώριση και αντιμετώπισή τους χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων λύσεων και υπηρεσιών.

Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις επιθέσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται συνδυαστικά σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό, οι επιχειρήσεις χρειάζονται μηχανισμούς προστασίας σε πολλαπλά επίπεδα. Οι επιθέσεις DDoS μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα από τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και υπηρεσιών Managed Security λόγω της ικανής χωρητικότητας δικτύου που διαθέτουν (με σκοπό να επιτρέψουν στην αυθεντική κίνηση να φτάσει στο στόχο της, αποτρέποντας παράλληλα την κίνηση που προκαλείται λόγω της επίθεσης). Οι επιθέσεις σε επίπεδο εφαρμογής καθώς και μικρότερες ογκομετρικές επιθέσεις μπορούν, παρ’ όλα αυτά, να είναι εξίσου καταστροφικές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από τη στιγμή που μια υπηρεσία έχει υποστεί επίθεση δεν θα επανέλθει απαραίτητα αμέσως μετά το πέρας της.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η προληπτική προστασία από τέτοιες επιθέσεις είναι απαραίτητη. Οι λύσεις που αναπτύσσονται στην περίμετρο του δικτύου προσφέρουν μεγαλύτερη ορατότητα στην κίνηση (αφού αναπτύσσονται in–line) και μπορούν να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τις περισσότερο καμουφλαρισμένες επιθέσεις πριν επηρεάσουν τις υπηρεσίες της επιχείρησης – εξασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια. Ιδανικά, τα δύο αυτά επίπεδα προστασίας DDoS πρέπει να λειτουργούν από κοινού με σκοπό να παρέχουν ενιαία προστασία. Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου υπηρεσιών Managed Security βρίσκονται σε ιδανική θέση να προσφέρουν ενσωματωμένες, πολυεπίπεδες υπηρεσίες προστασίας DDoS για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς.