Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ επιβλήθηκε στην Google από τον οργανισμό προστασία προσωπικών δεδομένων μετά από καταγγελίες ότι τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην Ιταλία το 2010, στα πλαίσια του StreetView, δεν ήταν αναγνωρίσιμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση «τα οχήματα της Mountain View δεν ήταν ξεκάθαρα αναγνωρίσιμα, κάτι που δεν επέτρεπε τους πολίτες που βρίσκονταν εκεί να μην μπορούν να «επιλέξουν» αν θέλουν να καταγραφούν οι κινήσεις τους ή όχι». Επίσης, αναφέρεται ότι για τον καθορισμό του προστίμου, ο οργανισμός έλαβε υπόψη τα ενοποιημένα έσοδα της εταιρείας που ξεπερνούν τα 50 δις. δολ., ενώ τονίζεται ότι η Google προχώρησε άμεσα στη λήψη μέτρων, βάζοντας σήμανση στα οχήματα της και δημοσιεύοντας πληροφορίες για τις περιοχές που θα επισκέπτονταν τα οχήματα μέσω τοπικών μέσων.