Πάνω από 150 εκατ. δολάρια καλείται να πληρώσει το YouTube, προκειμένου να κλείσει την υπόθεση παραβίασης των κανόνων ιδιωτικότητας ανηλίκων στις ΗΠΑ.

Η συμφωνία με το Federal Trade Commission ολοκληρώνει έρευνα σχετικά με το αν η πλατφόρμα καταστρατήγησε κανονισμό σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται η συλλογή δεδομένων για παιδιά κάτω των 13 ετών και η αποκάλυψή τους σε τρίτους, χωρίς γονική συναίνεση. Τη διερεύνηση του θέματος πυροδότησε αίτημα ομάδας ακτιβιστών. Ο συμβιβασμός με τη μεγαλύτερη πλατφόρμα οπτικοακουστικού περιεχομένου σηματοδοτεί την πλέον αξιοσημείωτη ενέργεια επιβολής κυρώσεων στις ΗΠΑ εναντίον εταιρείας τεχνολογίας τα τελευταία 5 χρόνια, για πρακτικές που αφορούν ανηλίκους.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εντατικοποίησης των ελέγχων των διαδικτυακών πλατφόρμων που παραβιάζουν τη σχετική νομοθεσία: τον Φεβρουάριο επιβλήθηκε πρόστιμο στην εφηβική εφαρμογή TikTok υψους 5,7 εκατ. δολαρίων, καθώς η υπηρεσία δεν απέκτησε τη γονική συγκατάθεση για τη συλλογή ονομάτων, ηλεκτρονικών διευθύνσεων και άλλων πληροφοριών από παιδιά κάτω των 13 ετών.