Την πρόταση της Intralot προς την Ελληνική Κυβέρνηση, με επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, Γ. Βαρουφάκη, για τη δημιουργία Εθνικής Λοταρίας ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Ομίλου, Σωκράτης Π. Κόκκαλης, κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Όπως σημείωσε ο κ. Κόκκαλης, η σύσταση της Εθνικής Λοταρίας πρέπει να γίνει με την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, υπό την αιγίδα της νέας Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) που θα πρέπει να αναδιοργανωθεί και να λειτουργεί πλήρως ανεξάρτητα και όχι για τα συμφέροντα του παρόντος ιδιωτικού μονοπωλίου», ενώ πρόσθεσε ότι «η μετοχική σύνθεση της Λοταρίας μπορεί να είναι αποκλειστικά υπό κρατικό έλεγχο και να περιλαμβάνει ενδεχομένως συμμετοχή ασφαλιστικών Ταμείων ή να είναι σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε και η νέα στρατηγική ανάπτυξης της Intralot από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, Αντώνιο Κεραστάρη, ο οποίος τόνισε ότι η νέα στρατηγική δίνει έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας, τοποθετώντας στο επίκεντρο των ενεργειών τον πελάτη. Όσον αφορά στη λειτουργία των έργων της εταιρείας, θα επιδιωχθεί η βελτιστοποίησή τους δίνοντας έμφαση σε έργα Β2C, ενισχύοντας τη διοίκηση των θυγατρικών, επεκτείνοντας υφιστάμενα συμβόλαια, αλλά και μέσω επιλεκτικής επέκτασης σε νέες περιοχές».