Παρά την αύξηση της συνολικής βαθμολογίας της, η Ελλάδα παρουσιάζει περιορισμένη βελτίωση της συγκριτικής της επίδοσης της στις διαστάσεις του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), ο οποίος καταγράφει την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ ως προς την ψηφιοποίησή τους. Πιο συγκεκριμένα, η χώρα μας κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, βελτιώνοντας τη θέση της κατά μία θέση από το 2018, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που παρατίθενται στο Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο 2021-2027 που έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όσον αφορά στη συνδεσιμότητα, παρά το ότι η Ελλάδα προχωράει γρήγορα σε κάποιους δείκτες (και ιδίως στην κάλυψη ευρυζωνικότητας υψηλών ταχυτήτων NGA, παρουσιάζοντας σημαντική πρόοδο 15 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με πέρυσι), παραμένει κάτω και με αυξανόμενη απόσταση από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τη συνδεσιμότητα

  • Η διείσδυση σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων αυξάνεται με αργό ρυθμό φτάνοντας τον μέσο όρο της ΕΕ (77%) στα τέλη του 2020.
  • Η διείσδυση ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps, ήταν 3%, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 33% τοποθετώντας την Ελλάδα στο κατώτατο σημείο των κρατών μελών της ΕΕ.
  • Με βάση την έρευνα ευρυζωνικής κάλυψης στην Ευρώπη το 2019 η σταθερή ευρυζωνική κάλυψη (συνδυαστικά από κάθε τύπου DSL, FTTP και FWA) είναι σχεδόν καθολική με το 99,5% των ελληνικών νοικοκυριών να καλύπτονται.
  • Όσον αφορά την κάλυψη NGA, η Ελλάδα κατέγραψε τη σημαντικότερη αύξηση κάλυψης, αυξανόμενη κατά 14,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας το 80,6% των νοικοκυριών. Ωστόσο, η κάλυψη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN) παρέμεινε περιορισμένη καθώς το FTTH ήταν διαθέσιμο μόνο στο 7,1% των νοικοκυριών της Ελλάδας, που βρίσκονται κυρίως σε αστικές περιοχές.
  • Με βάση τα πιο πρόσφατα προκαταρκτικά στοιχεία, η κάλυψη VHCN αυξήθηκε φτάνοντας το 10% στο τέλος του 2020.