Οι χρήστες του Gmail παγκοσμίως ήρθαν αντιμέτωποι με σφάλματα και προειδοποιήσεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, καθώς η Google δεν είχε αναβαθμίσει ένα βασικό κομμάτι του λογισμικού τους που αφορά κάποιο πιστοποιητικό ασφαλείας.

Η Google δήλωσε ότι η πλειοψηφία των χρηστών επηρεάστηκαν από ένα μικρής διάρκεια πρόβλημα στο λογισμικό, με τους χρήστες να έχουν μεν πρόσβαση στο Gmail ωστόσο παρατηρήθηκε «απροσδόκητη συμπεριφορά» στο σύστημα λόγω του προβλήματος. Αυτό το πιστοποιητικό ασφαλείας βοηθάει το λογισμικό να εξασφαλίσει ασφαλή σύνδεση ώστε τα μηνύματα να μην «παραβιαστούν».