Για τις 28 Απριλίου μετατέθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών για το έργο της έκδοσης των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων.

Αρχικά, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είχε ορισθεί η Τρίτη, 3 Μαρτίου 2020, όμως πήρε παράταση ύστερα από αίτημα των εταιρειών που διεκδικούν το έργο. Προτιμητέος επενδυτής θα επιλεγεί εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη προσφορά έκδοσης των εγγράφων.

Πώς θα είναι οι νέες ταυτότητες Οι νέες ελληνικές ταυτότητες – κάρτες πολίτη θα είναι μορφότυπου ID-1 (διαστάσεων πιστωτικής κάρτας) και θα περιλαμβάνουν φυσικά και ηλεκτρονικά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Επιπλέον θα διαθέτουν ηλεκτρονικό μέσο, με το οποίο θα διευκολύνεται και διασφαλίζεται η πρόσβαση του κατόχου σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως η ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση και η λήψη εγκεκριμένων ψηφιακών πιστοποιητικών. Η νέα ταυτότητα θα αποτελέσει για τους Ελληνες, εκτός από έγγραφο ταυτοποίησης του προσώπου, το κλειδί των συναλλαγών από απόσταση με το ελληνικό Δημόσιο.