Η ψηφιακή υπογραφή στην Εθνική Τράπεζα
H Εθνική Τράπεζα έχει υιοθετήσει, σχετικά πρόσφατα, την ψηφιακή υπογραφή, τεχνολογία που, μεταξύ άλλων, έχει κάνει δυνατό, το Digital Customer Onboarding, τη δυνατότητα δηλαδή να γίνει κάποιος πελάτης της τράπεζας χωρίς να επισκεφθεί φυσικό κατάστημα. Πέραν αυτού, η ψηφιακή υπογραφή οδηγεί σε εξοικονόμηση πόρων και χρόνου, τόσο για την ίδια την Τράπεζα, όσο και για τους πελάτες της. Η δήλωση στο netweek του Χάρη Βάβλη, Επικεφαλής έργων Βελτιστοποίησης Εξυπηρέτησης Πελάτη, στη Διεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηματισμού, της Εθνικής Τράπεζας, είναι διαφωτιστική προς αυτή την κατεύθυνση.
Στην Εθνική Τράπεζα κάναμε ένα μεγάλο βήμα για τους πελάτες μας, ενεργοποιώντας σταδιακά τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής σε επιλεγμένες υπηρεσίες, καθιστώντας τις εθνικές και τις διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές ευκολότερες, ασφαλέστερες και περισσότερο αξιόπιστες. Η αξιοποίηση της ψηφιακής υπογραφής συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Τράπεζας, και επιλύει ένα σημαντικό πρόβλημα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε αφού καθιστά δυνατή την απομακρυσμένη υπογραφή ενός εγγράφου, με τέτοιο τρόπο ώστε η υπογραφή να είναι νομικά ισοδύναμη με τη χειρόγραφη, εξασφαλίζοντας την ταυτοπροσωπία του υπογράφοντα και την ακεραιότητα του εγγράφου.
Ταυτόχρονα, με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής έχει μειωθεί σημαντικά ο χρόνος ολοκλήρωσης των συναλλαγών και των διαδικασιών, από εβδομάδες σε ημέρες, ή ακόμα και ώρες.

Πλέον δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των πελατών μας σε κατάστημα της Τράπεζας για την εκτέλεσης μιας συναλλαγής, κάτι που ήταν προϋπόθεση για να υπογραφεί κάποιο έντυπο, και μάλιστα εντός συγκεκριμένου ωραρίου λειτουργίας του καταστήματος, και σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των πελατών μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπηρεσία “Digital Customer Onboarding” της Εθνικής Τράπεζας, όπου μέσα από το Mobile Banking App μπορούν νέοι πελάτες να ανοίξουν τον πρώτο τους λογαριασμό, μία από τις πρώτες υπηρεσίες της Τράπεζας που χρησιμοποιήθηκε η ψηφιακή υπογραφή.
Η μείωση του λειτουργικού κόστους και η μείωση χρήσης χαρτιού είναι δύο ακόμη σημαντικότατα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήσης της ψηφιακής υπογραφής, καθώς πλέον δεν απαιτείται η εκτύπωση, η διακίνηση και η φυσική αποθήκευση των εκατομμυρίων εγγράφων που υπογράφονται ετησίως. Η συγκεκριμένη ενέργεια μας φέρνει ακόμη πιο κοντά στο στόχο μας για το μετασχηματισμό μας σε «paperless Bank».

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου: Αναζητά την καταλληλότερη λύση
H Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου υλοποιεί τριετές Bussiness plan, μέρος του οποίου είναι η υιοθέτηση της ψηφιακής υπογραφής για τους πελάτες της. Το εν λόγω τεχνολογικό βήμα, ανάμεσα σε άλλα οφέλη, αναμένεται να δώσει ώθηση στη διεύρυνση του δικτύου της Τράπεζας, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση αναζήτησης της καταλληλότερης λύσης. Στην προσέγγιση που ακολουθείται και στα βήματα που ήδη έχουν γίνει αναφέρεται ο Ιωάννης Τσαβδαρίδης, Διευθυντής Πληροφορικής & Ψηφιακής Τραπεζικής στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου.
Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2017, έχουμε αλλάξει ριζικά τις υφιστάμενες διαδικασίες. Από το πλαίσιο αυτό, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η ηλεκτρονική υπογραφή (e-signature) προς την πορεία σταδιακής μεταμόρφωσής μας σε paperless Bank. Θεωρούμε ότι είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, αλλά και απαιτήσεις, της σύγχρονης εποχής όπου τα πάντα πλέον γίνονται ψηφιακά. Η πρόκληση είναι μοναδική, καθώς συγκεντρώνει μία σειρά από τεχνικές δυσκολίες, οι οποίες θα πρέπει να υπακούσουν και σε μία σειρά από νομικούς περιορισμούς και διαδικασίες.

Ήδη, εν μέρει χρησιμοποιούμε ηλεκτρονική υπογραφή από τους Εκτελεστικούς Διευθυντές της Τράπεζας. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η αναζήτηση βέλτιστης λύσης για την Τράπεζα και είμαστε σε επικοινωνία με πιστοποιημένες εταιρείες για το λόγο αυτό. Έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια σημαντικές ψηφιακές υπηρεσίες ακολουθώντας το 3ετες Business Plan. Δεν θα μπορούσε να απουσιάσουν η υλοποίηση ηλεκτρονικών υπογραφών, η αυτοματοποίηση διαδικασιών, η μείωση χρήσης χαρτιού και η αύξηση παραγωγικότητας από τους στόχους μας, και θεωρούμε ότι σύντομα θα έχουμε εξαιρετικά και άμεσα αποτελέσματα. Έχοντας ως δεδομένο τον περιορισμένο χώρο επέκτασης της Τράπεζας, λόγω της περιφερειακής άδειας, αλλά και το ότι το δίκτυο μας δεν είναι διευρυμένο, οι ψηφιακές και απομακρυσμένες υπηρεσίες ψηφιακών υπογραφών είναι σημαντικό πλεονέκτημα για εμάς.
Σημαντικό είναι ότι τώρα πλέον υπάρχουν οι τεχνικές λύσεις που ικανοποιούν θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και νομικού πλαισίου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα ο πελάτης να μπορεί να υπογράφει ψηφιακά, από την άνεση του σπιτιού, του γραφείου, του υπολογιστή ή του κινητού του ό,τι έγγραφα απαιτούνται, με απόλυτη ασφάλεια, με πλήρη ιστορικό και, φυσικά, με νομική ισχύ.
Επίσης, μια ακόμη πρόκληση για εμάς είναι η προσαρμογή των υφιστάμενων συστημάτων στις νέες ψηφιακές αυτές υπηρεσίες, οι οποίες υποστηρίζουν API και επιτρέπουν εύκολα τη διασύνδεση με τρίτα συστήματα.