Στις μέρες μας, η έννοια της Πληροφορικής συνυφαίνεται με αυτή του επιχειρείν, ενώ η εφαρμογή της τεχνολογίας δημιουργεί νέες αγορές, προϊόντα και υπηρεσίες. Η σημερινή επιχείρηση χρησιμοποιεί ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες mobility, τα κοινωνικά δίκτυα, τις τεχνολογίες cloud και virtualization και μεταλλάσσεται από την επιχείρηση του χτες στην «ψηφιακή επιχείρηση» του σήμερα.

Παράλληλα με την αύξηση της σημασίας του ΙΤ στο σύγχρονο «επιχειρείν» αυξάνει η πολυπλοκότητα των συστημάτων, με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να διογκώνεται το ψηφιακό χάσμα. Τόσο η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών όσο και η άμβλυνση του ψηφιακού χάσματος είναι υποχρέωση της Διεύθυνσης Πληροφορικής. Η ψηφιακή επιχείρηση διακινεί ταχύτατα αυξημένο όγκο πληροφοριών, οι οποίες πρέπει να οδεύσουν προς το κατάλληλο σύστημα, να επεξεργαστούν και να καταλήξουν στον προορισμό τους ως γνώση. Η Διεύθυνση Πληροφορικής οφείλει να αφουγκράζεται το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού και να ευθυγραμμίζει κάθε εταιρική λειτουργία, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες τεχνολογίες.

Ιδανικά ο επαγγελματίας του ΙΤ αντί να βλέπει τις διαδικασίες ως είναι “As Is” πρέπει να σκέφτεται πως αυτές θα μπορέσουν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά ή να βελτιωθούν “As to Be”: ταχύτερα, αποδοτικότερα, απλούστερα και με τη βέλτιστη εξοικονόμηση πόρων, τηρώντας πάντα τις εταιρικές προτεραιότητες. Εν γένει οι προβληματισμοί που αφορούν στην αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων, στην ταχύτατη επαναφορά τους και στην ασφάλεια διακίνησης εταιρικών και προσωπικών δεδομένων συνεχίζουν να υπάρχουν, εξασφαλίζοντας την κινητικότητα του τμήματος στην πρόβλεψη και πρόληψη. Ο κλάδος της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σημαντικές ιδιαιτερότητες. Ενδεικτικά, για να απεικονιστεί ένας λογαριασμός ηλεκτρικής κατανάλωσης απαιτούνται τουλάχιστον είκοσι διαφορετικοί κωδικοί χρεώσεων – πιστώσεων.

Αντιλαμβάνεστε το ρόλο του ΙΤ μόνο για τη διαχείριση και το reporting αυτών. Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολλά εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα με τα οποία τα συστήματα της εταιρείας μας πρέπει να ευθυγραμμίζονται, ενώ τα κανάλια ψηφιακής και μη πληροφόρησης και επικοινωνίας με τους πελάτες μας πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιμα. Τέλος η παροχή δομημένης πληροφορίας στα διάφορα επίπεδα της οργανωτικής πυραμίδας της εταιρείας αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην εταιρεία και αποτελεί ιδιαίτερο ρόλο του ΙΤ. Μια εταιρεία του κλάδου πρέπει να επενδύσει ή να αναπτύξει συστήματα ενοποίησης πληροφοριών τελευταίας τεχνολογίας.

Παρόλα αυτά η προτροπή στην ψηφιακή επιχείρηση του κλάδου είναι να επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό της Πληροφορικής επιλέγοντας στελέχη με όρεξη, πειθαρχία, υπομονή, εμπειρία, ευελιξία και εφευρετικότητα, ώστε να προτείνουν τις κατάλληλες εφαρμογές σε σχέση με τον χαρακτήρα της εταιρείας, μεταβάλλοντας παράλληλα διαδικασίες, διότι όπως αναφέρει ο Bill Gates: «Πρώτος κανόνας: η αυτοματοποίηση που εφαρμόζεται σε μια αποδοτική διαδικασία μεγεθύνει την αποτελεσματικότητα. Δεύτερος κανόνας: η αυτοματοποίηση που εφαρμόζεται σε μια αναποτελεσματική διαδικασία θα μεγεθύνει την αναποτελεσματικότητα».

Πρωτοποριακά IT projects
Η WATT+VOLT έχει διαμορφώσει μια εταιρική κουλτούρα προσανατολισμένη στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, γεγονός που δεν θα ήταν εφικτό, χωρίς τη συνολική προσπάθεια όλων των τμημάτων, τα οποία συμπληρώνει η Πληροφορική με τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία, όπως: α. Έχουν εγκατασταθεί πιλοτικά «έξυπνοι» μετρητές σε σπίτια και επιχειρήσεις, επιτρέποντας στους πελάτες μας να ελέγχουν την κατανάλωσή τους σε πραγματικό χρόνο. Να σημειωθεί ότι στην ελληνική επικράτεια, είμαστε η μοναδική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας που εγκατέστησε «έξυπνους» μετρητές. β. Scan and Pay: Διευκολύνουμε τον καταναλωτή να εξοφλήσει τον λογαριασμό του, εισάγοντας πρώτοι στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας την εφαρμογή QR CODE στο λογαριασμό κατανάλωσης. Έτσι, ο πελάτης μας έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει το λογαριασμό του εύκολα και γρήγορα με τη χρήση ενός smartphone. γ. Υπηρεσίες «Άμεσης Τεχνικής Βοήθειας» προς τους πελάτες μας, με τις οποίες καλύπτονται τεχνικά για όλες τις εγκαταστάσεις τους.

Επιπλέον, έχουμε επενδύσει σε τεχνολογίες αιχμής με σκοπό να παρέχουμε από το νέο έτος νέες και δωρεάν υπηρεσίες προς τους καταναλωτές μας, οι οποίες «γυρίζουν σελίδα» στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2015 η μεγάλη πρόκληση θα είναι τα PaaS, οι 3D printers, ενώ υπάρχει η πιθανότητα να δούμε τα πρώτα «έξυπνα» οχήματα. Το νέο έτος θα είναι η χρονιά του Internet Anywhere. Τέλος αναμένεται μεγάλο Integration, μεταξύ των κοινωνικών δικτύων, σε επίπεδο Big Data Analytics.