Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη των ψηφιακών συναλλαγών και τον περιορισμό της κυκλοφορίας φυσικού χρήματος στην ελληνική αγορά επιδιώκει να αποκτήσει η χώρα, όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Στο πλαίσιο αυτό, συστήνεται ειδική Ομάδα Έργου, η οποία αναλαμβάνει να εκπονήσει, εντός 30 ημερών, τις βασικές γραμμές ενός στρατηγικού σχεδίου για την τόνωση των ψηφιακών συναλλαγών στην ελληνική αγορά. Η συγκρότηση της Ομάδας Έργου αποφασίστηκε κατά τη συνάντηση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη με το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).

Η απόφαση για την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για τις ψηφιακές συναλλαγές στην Ελλάδα ευθυγραμμίζεται με τις προσπάθειες για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την τόνωση της διαφάνειας στις οικονομικές συναλλαγές. Παρά τις εξαγγελίες, πάντως, η Ελλάδα έχει μακρύ δρόμο να διανύσει, καθώς υπολείπεται σημαντικά στη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών σε επίπεδο Ε.Ε., καταλαμβάνοντας, μόλις, την 26η θέση μεταξύ των 28 χωρών της Ε.Ε.