Νέο βήμα για την ψηφιοποίηση των εμπορικών συναλλαγών για την εξυπηρέτηση των μικρών επιχειρήσεων υλοποιείται μέσα από τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), της Εθνικής Τράπεζας και δύο ακόμη διεθνών τραπεζών.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) εντείνει την υποστήριξή της για την ψηφιακή μετάβαση της χρηματοδότησης του εμπορίου, διευκολύνοντας τις δοκιμαστικές συναλλαγές μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, της TBC Bank στη Γεωργία και της Nordea, στην πλατφόρμα ψηφιακού εμπορίου we.trade. Οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν μέσω του Preview Offering Program του we.trade, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδότηση του εμπορίου για μικρές επιχειρήσεις.

Η δυνατότητα δοκιμαστικών συναλλαγών μεταξύ τραπεζών παγκοσμίως
Το Preview Offering Program δίνει τη δυνατότητα σε τράπεζες και πελάτες σε όλο τον κόσμο να συμμετέχουν σε δοκιμαστικές συναλλαγές με τράπεζες – μέλη της we.trade. Οι τράπεζες λαμβάνουν επίσης εκτεταμένες λειτουργικές υπηρεσίες, υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών (IT), πωλήσεων και μάρκετινγκ, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες νομικής υποστήριξης και συμμόρφωσης.

Η πλατφόρμα we.trade ανήκει σε 12 ευρωπαϊκές τράπεζες, την IBM και την CRIF, έναν παγκόσμιο πάροχο εμπορικών πιστώσεων και επιχειρηματικών πληροφοριών. Βασίζεται στο Hyperledger Fabric του Ιδρύματος Linux και τρέχει στην πλατφόρμα Blockchain της IBM.

Κυρίαρχη προτεραιότητα της στρατηγικής της EBRD η ψηφιοποίηση
Η EBRD έχει ορίσει την ψηφιοποίηση ως μία από τις τρεις προτεραιότητες στο πλαίσιο της τρέχουσας πενταετούς στρατηγικής της. Ως μέρος αυτής της προσέγγισης, η Τράπεζα συνεργάζεται με παρόχους ψηφιακών λύσεων και τράπεζες για να υποστηρίξει τις προσπάθειες ψηφιοποίησης στη χρηματοδότηση του εμπορίου εντός αλλά και εκτός των περιοχών στις οποίες επενδύει.

Η EBRD συνεργάζεται επίσης με το International Chamber of Commerce Banking Commission και την International Trade and Forfaiting Association, για να προωθήσει την υιοθέτηση νομοθετικών πλαισίων που θα διευκολύνουν το ψηφιακό εμπόριο και τη χρηματοδότηση του εμπορίου ευρύτερα.

Η εισαγωγή ψηφιακών λύσεων χωρίς αποκλεισμούς είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι τοπικές τράπεζες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πελάτες τους, σε όλες τις περιοχές δραστηριότητας της EBRD δεν θα υπολείπονται στον τομέα της ψηφιακής μετάβασης.

Σημειώνεται τέλος ότι η Εθνική Τράπεζα, η TBC Bank και η Nordea συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Διευκόλυνσης Εμπορίου (TFP) της EBRD, που ξεκίνησε το 1999 για την προώθηση του εξωτερικού εμπορίου προς, από και μεταξύ των οικονομιών στις οποίες επενδύει η EBRD. Μέσω του προγράμματος, η EBRD παρέχει εγγυήσεις σε διεθνείς τράπεζες και βραχυπρόθεσμα δάνεια σε επιλεγμένες τράπεζες και εταιρείες factoring για δανεισμό σε τοπικούς εξαγωγείς, εισαγωγείς και διανομείς. Το TFP περιλαμβάνει επί του παρόντος περισσότερες από 100 συνεργαζόμενες τράπεζες σε 30 οικονομίες ανά τον κόσμο, όπου επενδύει η EBRD και συμμετέχουν περισσότερες από 800 τράπεζες.