Η ΔΕΗ ανέθεσε, κατόπιν ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, στη Linakis.digital να δημιουργήσει τη νέα παρουσία της στα ψηφιακά της κανάλια. Το πρώτο από μια σειρά digital έργων στρατηγικής σημασίας είναι ο ανασχεδιασμός του website και του mobile app, ώστε να ενισχυθεί η εμπειρία του πελάτη με τις καινοτόμες υπηρεσίες της ΔΕΗ, καθώς και η πλήρης ενσωμάτωση εντός του www.dei.gr των κύριων συναλλακτικών καναλιών της ΔΕΗ με το ευρύ κοινό, My Account, e-procurement και e-appointment.

Η Linakis.digital συνεργάστηκε με τους υπεύθυνους έργου της ΔΕΗ καταγράφοντας επιχειρηματικούς στόχους και προτεραιότητες, ενώ προχώρησε και σε ανάλυση αγοράς και ανταγωνισμού, ώστε οι μετέπειτα σχεδιαστικές και τεχνολογικές αποφάσεις να βασίζονται σε στέρεα δεδομένα. Έπειτα αναδιοργάνωσε το πλούσιο περιεχόμενο του προηγούμενου website και δημιούργησε creative interactive designs για να προσφέρει στο χρήστη seamless customer experience, είτε αυτός αναζητά πληροφορίες, είτε διεκπεραιώνει συναλλαγές. Για την τεχνολογική υλοποίηση επιλέχθηκε το CMS Umbraco το οποίο παρέχει ευελιξία και πρωτοποριακές δυνατότητες στη διαχείριση περιεχομένου, όπως οι εγκριτικές ροές, η ασφαλής δημοσίευση πληροφοριών, η προεπισκόπηση περιεχομένου, η εξατομικευμένη πληροφόρηση, και άλλες λειτουργίες απαραίτητες σε έναν μεγάλο οργανισμό όπως η ΔΕΗ.

Επίσης, ως Microsoft Gold Partner, η Linakis.digital, σε συνεργασία με τη Microsoft και τα αρμόδια τμήματα της ΔΕΗ επέλεξε να φιλοξενήσει το νέο website στο περιβάλλον Azure Cloud, καλύπτοντας απόλυτα τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας, διαθεσιμότητας, ταχύτητας, και επεκτασιμότητας της ΔΕΗ. Τέλος, πριν την παράδοση του έργου, πραγματοποιήθηκαν αυστηροί έλεγχοι ποιότητας, σύμφωνα με τις πάγιες διαδικασίες της Linakis.digital ώστε να εξασφαλιστεί το άριστο αποτέλεσμα.