Αυτοματοποιείται η υποχρέωση των πολιτών και των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα να προσκομίζουν οι ίδιοι φορολογική ενημερότητα ώστε να είναι σε θέση να πληρωθούν, έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να αξιοποιηθεί πλήρως το αναβαθμισμένο Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ). Βουλή: Ο πρώτος φορέας που θα αξιοποιήσει  το Κέντρο Διαλειτουργικότητας Μάλιστα, όπως γνωστοποιήθηκε, η Βουλή των Ελλήνων αποτελεί τον πρώτο Δημόσιο Φορέα, που θα αξιοποιήσει το Κέντρο Διαλειτουργικότητας για την αυτοματοποιημένη αναζήτηση και λήψη φορολογικής ενημερότητας για τις πληρωμές των δαπανών της.

Το επόμενο βήμα εκτιμάται πως θα είναι η σταδιακή επέκταση της αυτοματοποιημένης διαδικασίας και στους υπόλοιπους φορείς του Δημοσίου. Όπως σημειώνεται από την πλευρά αρμόδιων στελεχών, ήδη αρκετοί φορείς έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ενταχθούν στο νέο σύστημα, ενώ η ΓΓΠΣΔΔ προσκαλεί όσους φορείς ενδιαφέρονται να το πράξουν άμεσα.
Συγκεκριμένα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, διασυνδέεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Βουλής με την Α.Α.Δ.Ε. προκειμένου να αντλείται αυτομάτως η αναγκαία φορολογική ενημερότητα, χωρίς την παρεμβολή υπαλλήλου, για την πληρωμή ενός πολίτη ή μιας επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες ή προϊόντα.

Απαλλαγή της Βουλής από την γραφειοκρατική διαδικασία Σύμφωνα με στελέχη της ΓΓΠΣΔΔ, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο περισσότεροι από 3.600 πολίτες και επιχειρήσεις προσκόμισαν φορολογική ενημερότητα στη Βουλή. Με το νέο σύστημα, η Βουλή απαλλάσσεται από μια καθημερινή γραφειοκρατική διαδικασία.

Όπως σημείωσε σε αποκλειστικές του δηλώσεις στο NetFax, o Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, καθηγητής Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος: «Με την αυτόματη λήψη ενημερότητας, και σε στενή συνεργασία με την ΑΑΔΕ, επιτυγχάνουμε να εξοικονομούνται χιλιάδες επισκέψεις, τόσο με φυσικό, όσο και με ηλεκτρονικό τρόπο. Αναμφίβολα, το Κέντρο Διαλειτουργικότητας αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στην ψηφιακή εξυπηρέτηση του πολίτη. Υπό αυτό το πρίσμα, προσκαλούμε όλους τους φορείς που επιθυμούν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα, να επικοινωνήσουν με το ΚΕΔ εδώ».